Havainnekuva laitoksesta. Kuva: Fortum

Suomen suurin ilma-vesilämpöpumppulaitos Espoon Vermoon

Energiayhtiö Fortumin lämpölaitoksen tontille Espoon Vermoon nousee uusi teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppulaitos. Valmistuessaan vuonna 2023 laitos tarjoaa päästötöntä kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille sekä viilennystä lähialueelle.

Havainnekuva laitoksesta. Kuva: Fortum

Teholtaan 11 megawatin laitos tuottaa lämpöä suoraan ulkoilmasta sekä kiinteistöjen hukkalämmöstä. 

Vermon ilma-vesilämpöpumppulaitos on osa tällä vuosikymmenellä kokonaan hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa toteuttavaa Espoo Clean Heat -ohjelmaa.

Fortum on aiemmin pilotoinut kaukolämpöverkkoon kytkettyjä ilma-vesilämpöpumppuja pienemmässä mittakaavassa. Saatujen tulosten perusteella Fortum aikoo rakentaa lisää laitoksia, ja niiden toteutuessa on mahdollista toteuttaa tätäkin suurempia lämpöpumppulaitoksia osaksi Espoon kaukolämpöjärjestelmää. 

Vermon-laitoksen toteutussuunnittelun tekee Sweco, joka on aiemmin vastannut myös projektin perussuunnittelusta sekä rakentamisen luvituksesta.

– Olen iloinen hyvän yhteistyömme jatkumisesta Fortumin kanssa ja yhteisestä työpanoksestamme turvata uusiutuvan energiantuotannon edellytyksiä tuleville sukupolville. Iso osa ilmastotyötä on tietoisuuden lisääminen kotitalouksissa ja laitoksen hyödyntämä teknologia on jo suomalaisille entuudestaan tuttua ja helposti hahmotettavaa, sanoo teollisuuden toimialajohtaja Erik Skogström Swecolta.

– Vermossa tehtävä uraauurtava kehitystyö mahdollistaa jatkossakin huolettoman ja kilpailukykyisen lämmön ja kylmän toimituksen asiakkaillemme. Se on tärkeä osa jatkuvasti päivittyvää lämmitysjärjestelmäämme ja pysyvästi puhdasta energiantuotantoa, New Solutions -yksikön johtaja Thomas Ekholm Fortumilta toteaa.

Laitos sai vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriön investointituen, jonka tarkoituksena on nopeuttaa vapaaehtoista kivihiilestä luopumista priorisoimalla muita kuin polttoon perustuvia menetelmiä.