Vetylaitos rakennetaan Harjavallan Ratalan kaupunginosaan. Kartta: Harjavallan kaupunki/vetylaitoksen asemakaavan muutosehdotus

P2X Solutions rakentaa vihreän vedyn tuotantolaitoksen Harjavaltaan

P2X Solutions on tehnyt 70 miljoonan euron investointipäätöksen Suomen ensimmäisen 20 megawatin vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön rakentamisesta Harjavaltaan. 

Vetylaitos rakennetaan Harjavallan Ratalan kaupunginosaan. Kartta: Harjavallan kaupunki/vetylaitoksen asemakaavan muutosehdotus

Yhtiön päätöstä edelsi rahoituskierros, jossa yhtiö allekirjoitti useita rahoitussopimuksia kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien ja kumppanien kanssa. Lisäksi rahoituskierrokseen liittyvät jo joulukuussa 2021 tehdyt päätökset työ- ja elinkeinoministeriön tuesta sekä Ilmastorahaston pääomalainasta yhtiölle. Viimeisimpänä vaiheena yhtiö on sopinut 5 miljoonan euron pääomasijoituksesta sekä 20 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta pääomalainasta Prime Capital AG:n kanssa. Prime Capital on saksalainen omaisuudenhoitoyhtiö, joka on erikoistunut vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja kansainvälisiin infrahankkeisiin.

P2X Solutions valmistaa vihreää vetyä päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. Osan tuottamastaan vihreästä vedystä yhtiö sanoo jatkojalostavansa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi kuten synteettiseksi metaaniksi. Prosessin sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Kapasiteetiltaan 20 megawatin tuotantolaitoksen rakentamistyöt Harjavallan Suurteollisuuspuistossa alkavat syksyllä 2022. Laitos valmistuu aikataulun mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. P2X Solutionsin tarkoituksena on toteuttaa samalla konseptilla myös muita vihreän vedyn tuotantolaitoksia.

– Toimiva vetymarkkina mahdollistaa teollisuuden ja liikenteen siirtymän kohti päästötöntä energia- ja raaka-ainetaloutta. Tätä kehitystä vauhdittamalla varmistamme pysymisemme muun Euroopan tahdissa ja etenemme kohti päästövähennystavoitteidemme saavuttamista, kertoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.