Säteilyturvakeskuksen uusi toimitalo tulee Vantaalle

Uuden toimitilan laajuus on 12 700 bruttoneliömetriä ja kustannusarvio 46 miljoonaa euroa.

”Jokiniemen toimitalo tarjoaa STUKille toimivat tilat vaativaan toimisto- ja laboratoriotyöhön. Monipaikkaiseen työhön suunnitelluissa tiloissa pystymme myös viemään eteenpäin niitä uusia työn tekemisen tapoja, joita olemme kuluneen vuoden aikana joutuneet ja saaneet opetella”, toteaa STUKin hallintojohtaja Kaisa Koskinen. STUK muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä 2022.

”Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa sekä muiden osapuolten kesken on ollut hyvää ja asiat ovat edenneet suunnitellusti”, kiittää Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisryhmän päällikkö Matti-Pekka Jalonen.

Hankkeen toteuttaminen käynnistyi keväällä 2019 purkutöillä, ja helmikuussa 2020 aloitettiin tontilla maanrakennus- sekä perustustyöt. Parhaillaan käynnissä on tutkimushallin raskasbetonivalut ja toimistorakennuksen betonielementtirungon asennuksessa ollaan jo puolivälissä. Seuraavaksi työmaalla käynnistyvät julkisivutyöt.

Työmaalla työskentelee parhaillaan 50 henkeä, ja määrän odotetaan kolminkertaistuvan, kun edetään sisätyö- ja talotekniikkavaiheeseen.

”Säteilyturvakeskuksen hanke sisältää poikkeuksellisen vaativia laboratoriotiloja, mikä asettaa rakentamiselle korkeat vaatimukset. Hyödynnämme hankkeessa osaamistamme ja kokemusta vastaavanlaisista toimitiloista, joita olemme tehneet Senaatille aiemmin”, SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa kertoo.