Remeon toteuttama kierrätyslaitos valmistuu Vantaalle loppuvuodesta 2021.

Remeo rakentaa kierrätyslaitoksen Vantaalle

Remeon toteuttama kierrätyslaitos valmistuu Vantaalle loppuvuodesta 2021.

Laitos on tarkoitettu rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätemateriaaleille. Laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 maanrakennustöillä, ja laitos käynnistyy loppuvuodesta 2021. Hankkeen kustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa.

Suomen lainsäädäntö on vaatinut vuoden 2020 alusta, että energiaksi polttamisen sijaan rakennusjätteestä täytyy kierrättää materiaalina uusiokäyttöön 70 prosenttia. Remeo Oy:n arvion mukaan tästä tavoitteesta on saavutettu vasta noin puolet.

”Vantaalle rakenteilla oleva kierrätyslaitos on yrityksemme historian suurin hanke, ja sillä pyrimme asemoitumaan entistä vankemmin suomalaisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Kiertotalous vaatii puheiden sijasta tekoja ja tästä syystä emme ole jääneet odottamaan mahdollisia yhteiskunnan tukijärjestelmiä, vaan olemme rohkeasti lähteneet investoimaan tähän asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle merkittävään hankkeeseen. Me uskomme ekonomian ja ekologian kulkevan käsi kädessä”, Remeo Oy:n toimitusjohtaja Johan Mild sanoo.

Laitoksen tuleva vuotuinen käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta. Näistä jätejakeista merkittävä osa käsitellään nyt siirtokuormattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai Virossa.

“Uuden laitoksen loistava logistinen sijainti mahdollistaa lyhyet kuljetusmatkat ja sitä kautta markkinoiden pienimmän kuljetuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen. Muutenkin hiilipäästöjä on mietitty hankkeessa huolellisesti, sillä jätteet käsitellään laitoksen yhteyteen tulevan aurinkovoimalan tuottamalla energialla. Tarkoituksena on lisäksi hyödyntää prosessissa syntyvä lämpö Vantaan Energian kaukolämpöverkossa”, Remeo Oy:n laitostoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Remeon mukaan uusi laitos tuo mekaanisen materiaalinkäsittelyn tilalle uutta oppivaa teknologiaa, jonka ansiosta käsiteltävästä materiaalista voidaan hyödyntää merkittävästi nykyistä suurempi osa. Päätavoitteena on pääkaupunkiseudulla syntyvien jätemateriaalien kierrätysasteen aito kasvattaminen ja materiaalikierto.

”Käsiteltävien materiaalien määrien ohella oleellista ja merkityksellistä on lopputuotteiden laatu. Modernin teknologian avulla pystymme tuottamaan erittäin puhtaita ja arvokkaita uusiomateriaaleja, jotka korvaavat neitseellisiä raaka-aineita. Tämä edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa”, Lielahti kertoo.

Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle ympäristöluvan joulukuussa 2019. Uuden laitoksen toiminnot tapahtuvat Remeon mukaan pääosin sisätiloissa, joten toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- ja hajuhaitat ovat hyvin vähäisiä.