?Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on ympäristön näkökulmasta suurimpia asioita, joihin minä pystyn vaikuttamaan?, kertoo Samlan perustaja ja salkunhoitaja Samppa Lajunen.

Samppa Lajusen sijoitusyhtiö investoi energiatehokkuuteen

Kun Samla Capital kehittää ja hallinnoi omistamiaan kiinteistöjä, tonnit nousevat eurojen rinnalle.

Olympiavoittaja Samppa Lajusen perustama Samla Capital haluaa olla vastuullisen kiinteistösijoittamisen edelläkävijä.

”Suomen kasvihuonepäästöistä yli 40 prosenttia tulee rakennuksista”, Samppa Lajunen muistuttaa.

”Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on ympäristön näkökulmasta suurimpia asioita, joihin minä pystyn vaikuttamaan”, kertoo Samlan perustaja ja salkunhoitaja Samppa Lajunen.

”Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on ympäristön näkökulmasta suurimpia asioita, joihin minä pystyn vaikuttamaan. Ekologisuus on meille tärkeä arvo, jonka kanssa rinnakkain me arvioimme tehtävien investointien kannattavuutta. Kun ekologisuus ja talousnumerot kättelevät, positiivisia etenemispäätöksiä on helppo tehdä.”

Samlan toimitusjohtaja Hannu Saastamoinen on samaa mieltä.

”Me olemme siinä kärkijoukossa, joka oikeasti tekee asioita kiinteistöjen energiatehokkuuden eteen siten, että sillä on merkitystä. Haluamme vaikuttaa alan käytäntöihin ja suosituksiin sekä omaksua ne ensimmäisten joukossa.”

Saastamoinen uskoo, että kiinteistöjen hiilijalanjäljen merkitys kasvaa kiinteistösijoittajien keskuudessa nopeasti. Tällä hetkellä ekologisuus jää osalla vielä puheen tasolle ja toisilla toimenpiteet on yksittäisiä.

Samla Capitalin kokonaisvaltainen ote erottuu joukosta. Ekologisuus on jyväskyläläiselle yritykselle strateginen valinta.

”Ekologisuus liittyy olennaisesti meidän arvoihin. Se nousee esille koko meidän kiinteistösalkussa ja kaikissa meidän kiinteistöissämme. Uusien kiinteistökohteiden osalta me käymme jo ostovaiheessa läpi, miten niiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.”

Jokaisen kohteen osalta Samlan tiimi tarkastelee neljää asiaa: kiinteistön energiankäyttöä, mahdollisuutta käyttää uusiutuvaa energiaa, rakentamistapojen ekologisuutta ja mahdollisia energiatehokkuusinvestointeja.

”Tavoitteena on, että meillä on käytössä tässäkin asiassa viimeisimmät ja parhaat keinot ja kumppanit”, Saastamoinen kertoo.

Vajaa viisi vuotta sitten perustetun Samla Capitalin strategiana on sijoittaa kasvukeskuksissa sijaitseviin kiinteistöihin, jotka ovat yksityissijoittajille liian suuria ja tavallisille institutionaalisille sijoittajille liian pieniä.

Nyt alkavassa energiaremontissa LeaseGreen parantaa Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Yliopistonkatu 28:n energiatehokkuutta.

Miljoonan kilometrin leikkaus

Nyt alkavassa energiaremontissa LeaseGreen parantaa Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Yliopistonkatu 28:n energiatehokkuutta. Jyväskyläläisten hyvin tuntema ja rakastama arvokiinteistö on toiminut aiemmin muun muassa kaupungin puhelinkeskuksena ja maistraattina. Se päätyi Samlan omistukseen vuoden 2018 lopulla.

”Se on hieno historiallinen kohde, jota on pidetty hyvin. Vuokralaisten tyytyväisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta siinä on kuitenkin vielä paljon tehtävää”, Saastamoinen kertoo.

Useassa vaiheessa rakennetun kiinteistön vanhin osa on peräisin vuodelta 1962. Uudemmat osat on rakennettu puolestaan 1988. Viisikerroksessa talossa on neliöitä 6 600 m2.

Energiaremontissa uusitaan kiinteistön ilmanvaihto ja valaistus sekä päivitetään rakennusautomaatiojärjestelmä.

Ilmanvaihtokoneita Yliopistonkatu 28:ssa on paljon – tai oikeastaan poikkeuksellisen paljon neliöitä kohden. Niiden tekniikka on kuitenkin pääosin vanhentunutta eivätkä ne toimi kokonaisuutena. LeaseGreenin suunnittelemassa ja toteuttamassa remontissa järkevöitetään ilmanvaihtoa ja tehdään kokonaisuudesta paremmin hallittava.

LeaseGreenin laskelmien mukaan remontti pienentää kiinteistön hiilijalanjälkeä 31 prosenttia ja vähentää energiankulutusta 19 prosenttia. Hiilijalanjäljen vuosittainen pienennys vastaa lähes miljoonan tavallisella henkilöautolla ajetun kilometrin hiilidioksidipäästöjä.

Rinnastus teki Samlan toimitusjohtaja Hannu Saastamoiseen vaikutuksen.

”Se konkretisoi hyvin sitä, mikä merkitys tällä kaikella on. Minusta on hienoa, että voimme yrityksenä vaikuttaa tällä tavalla yhteiseen ympäristöömme.”

Saastamoinen on tyytyväinen lukuihin, mutta korostaa kiinteistön olosuhteiden parantamisen merkitystä. Vastuullisuus kuuluu olennaisesti myös kiinteistön omistajan ja vuokralaisten suhteeseen.

”Kiinteistön omistajalle on ensiarvoisen tärkeää pitää asiakkaat eli vuokralaiset tyytyväisinä. Energiatehokkuuden lisäksi saamme nyt kiinteistössä työskenteleville aiempaa paremmat olosuhteet, kun ilmanvaihto saadaan kuntoon ja toimivaksi kaikkialla.”

Jyväskylän Yliopistonkatu 28 on Samlan ja LeaseGreenin ensimmäinen yhteinen kohde. Samlan Samppa Lajunen ja Hannu Saastamoinen ovat olleet tyytyväisiä.

”Olemme vakuuttuneita LeaseGreenin tavasta tehdä asioita. Siksi tarkastelemme yhteistyön mahdollisuuksia myös muissa meidän kohteissamme”, Hannu Saastamoinen kertoo.

”LeaseGreenin digitaaliset rakennusautomaation ohjausjärjestelmät pystyvät ennakoivasti sopeuttamaan kiinteistön ilmanvaihtoa ja lämmitystä sään ja olosuhteiden mukaan. Se on nykyaikaa.”

Suurten kiinteistöjen energiaremontteihin erikoistunut LeaseGreen on toteuttanut useita satoja energiatehokkuusprojekteja suomalaisiin toimitiloihin, logistiikkakiinteistöihin ja hotelleihin.

”On hienoa lähteä tekemään yhteistyötä Samlan kaltaisen edelläkävijän kanssa”, kertoo LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

”Monet maailmanlaajuisesti toimivat sijoitusalan yritykset nostavat nyt vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita voitontavoittelun rinnalle, ja Samlan kaltaiset yritykset tuovat tällaista ajattelua myös Suomeen. Energiatehokkuus osoittaa, ettei vastuullisuus heikennä investoinnin kannattavuutta vaan päinvastoin: nämä kaksi tukevat toisiaan ainutlaatuisella tavalla.”