Hämeentiellä on käynnissä perusteellinen kadun uudistustyö. Se on tällä hetkellä suurin katutyömaa Helsingin kantakaupungissa. Hämeentiellä on kiinnitetty aivan erityistä huomiota aktiiviseen viestintään. Kuva: Lauri Hänninen/Helsingin kaupunki

Helsinki kutsuu kaikki osallistumaan katutöiden parantamiseen

Helsingin kaupunki on avannut kyselyn, jolla halutaan saada kaikki katutöiden kehittämisestä kiinnostuneet kertomaan omista kokemuksistaan ja ideoistaan. Lisäksi on avattu uusi sivusto www.hel.fi/katutyöt

Hämeentiellä on käynnissä perusteellinen kadun uudistustyö. Se on tällä hetkellä suurin katutyömaa Helsingin kantakaupungissa. Hämeentiellä on kiinnitetty aivan erityistä huomiota aktiiviseen viestintään. Kuva: Lauri Hänninen/Helsingin kaupunki

Helsinki käynnisti alkuvuodesta projektin kaduilla tehtävien töiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Tavoitteena on toteuttaa työt entistä sujuvammin ja nopeammin sekä viestiä niistä kaupunkilaisille aiempaa paremmin.

Kaupunki hakee uusia ratkaisuja, joilla työmaat haittaisivat kaupunkilaisten arkea nykyistä vähemmän ja tekisivät työmaiden läheisyydessä kulkemisesta selkeämpää ja turvallisempaa. Helsinki kutsuu kaikki kiinnostuneet mukaan. Tänään on auennut verkkokysely, jolla kartoitetaan helsinkiläisten ja Helsingissä liikkuvien kokemuksia siitä, miten työmaat toimivat.

”Haluamme tietää, miten liikkuminen työmaan läheisyydessä toimii, ovatko väliaikaiset järjestelyt ja opasteet hyviä, vaikuttavatko työmaat turvallisilta ja siisteiltä tai onko kaupunkilaisilla ideoita siitä, miten työmaista voisi jatkossa viestiä aiempaa paremmin”, toteaa viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki kaupunkiympäristön toimialalta.

Työmaakokemuksen parantamisessa hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja. Helsingin kaupunki tekee työmaakokemuksen kehittämistä yhteistyössä Pentagon Designin kanssa. Verkkokysely on julkaistu uusilla verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/katutyot.  Sivuston kautta voi myös seurata miten katutöiden kehittämiseen tähtäävä hanke etenee. Sinne on koottu kattavasti tietoa ja linkkejä esimerkiksi käynnissä olevista työmaista.