Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

LVI-urakoitsijat haluavat mukaan jo suunnitteluvaiheessa

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n mukaan rakentamisen laatua parantaisi eri tahojen yhteistyön lisääminen. Näin hankkeeseen osallistuvat voisivat antaa oman osaamisensa käyttöön jo suunnitteluvaiheesta alkaen. LVI-TU:n jäsenkyselyn mukaan tämä ei toteudu LVI-urakoinnissa.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

LVI-TU:n mukaan kiinteistöjen talotekniset järjestelmät ovat monimutkaistuneet, eikä niiden asentamiseen tai käytönaikaiseen huoltoon kiinnitetä suunnitteluvaiheessa riittävästi huomiota. Rakennusteknisten tuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen ja hankintaan liittyvät prosessit ovat muuttuneet aiempaa enemmän osaamista vaativiksi. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa suoraan lopputuloksen laatuun ja kustannuksiin.

Paras osaaminen näiden asioiden huomioimiseen ja erilaisten ratkaisujen esittämiseksi löytyy LVI-TU:n mukaan alan asennusyrityksistä. LVI-TU:n jäsenkyselyssä 90 % kertoi pääsevänsä vain harvoin vaikuttamaan työn sisältöön tarjousvaiheessa.

– Usein suunnitelmat ovat tässä vaiheessa jo viimeistelty ja niiden muuttaminen on hankalaa, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kertoo.

Kustannusten ja työsuunnitelmien määrittäminen on vaikeaa ilman yksiselitteisiä tarjouspyyntöasiakirjoja tai tarvikeluetteloja. Jäsenkyselyn mukaan vain noin puolet asiakirjoista on yksiselitteisiä ja vain neljännes niistä sisältää tarvikeluetteloja.

– Kyllähän osa urakkatarjouksista joudutaan tekemään oletuksiin perustuen. Sillä tavalla emme saa rakentamisen laatua nostettua, ainakaan talotekniikka-alalla, Mäkinen sanoo.

Hyvänä asiana hän kuitenkin haluaa nostaa esiin sen, että kyselyn mukaan yli puolessa tarjouspyyntöjä oli huomioitu hankkeen aikainen asukasviestintä. Sillä on hyvin merkittävä vaikutus siihen, kuinka onnistuneena asukkaat pitävät esimerkiksi putkiremontteja.

Katso tulosgraafi:
https://www.lvi-tu.fi/wp-content/uploads/2019/09/LVI-TU-Tarjouspyynnöt-jäsenkysely-9-2019.pdf