Proxionille uusi ympäristösuunnittelun ryhmä

Proxion on laajentanut palvelutarjontaansa ympäristösuunnitteluun perustamalla uuden suunnitteluryhmän Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaan. 

– Ympäristönäkökulmat eivät ole Proxionille täysin uusi asia. Ympäristöryhmän käynnistäminen on suunniteltu jatkumo työlle, mikä on aloitettu jo viime vuonna, liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen kertoo. 

Vuoden alusta johtavana konsulttina ja ympäristötiimin ryhmäpäällikkönä aloitti Jouni Mikkonen, jolla on pitkä kokemus niin yleissuunnittelu- kuin ST-hankkeiden ympäristöasioista vastaavana asiantuntijana.

– Esi- ja yleissuunnitelmavaiheista rata- ja rakentamissuunnitelmia kohti mentäessä ympäristöasiat tarkentuvat askel askeleelta. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmavaiheissa vaikutusten huomioimisen merkitys kasvaa, Mikkonen toteaa. 

Mikkosen mukaan valtaosalle käyttäjistä turvallisen ympäristön suunnitteleminen on helppoa, mutta pienimmät käyttäjäryhmät haasteineen vaativat erityistä huomiota. Harkittu, kaikkien saavutettava matkustajainformaatio on tärkeä osa turvallisuutta kuten myös erilaisten yksityiskohtien ottaminen huomioon.

– Eri kulkumuodoin kulkevien ja erilaisten aistivammaisten matkustajien oikeus sujuvaan infraan on vähintään yhtä suuri kuin muidenkin, Mikkonen sanoo. 

Mikkosen lisäksi uudessa ympäristötiimissä aloittaa maisemasuunnittelija Ulla Parkkinen. 

– Kun vaatimuksia tulee paljon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriteereiden kautta sekä käyttäjälähtöisyyden takia, niiden nitominen saumattomaksi kokonaisuudeksi on miltei oma taiteenlajinsa. Onneksi meillä on nyt tätä varten oma asiantuntija, jonka kädenjäljestä syntyy visuaalisesti näyttäviä kokonaisuuksia – mutta niin, ettei yksikään vaatimus jää puolitiehen, Mikkonen sanoo.

–Toistaiseksi meillä on monta rekrytointiprosessia käynnissä kaikkiin tekniikka-aloihin. Tulemme myös lähitulevaisuudessa käynnistämään rekrytointeja vahvistamaan meidän tuoretta ympäristöryhmää, Mikko Saarinen sanoo.