Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

ProDigialin tavoitteena digi- ja tuottavuusloikka infra-alalle

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottavuus- ja digiloikka infra-alalle. Siihen tärkeä avain on tiedonhallinnan parantamisen lisäksi asenteiden ja toimintakulttuurin muutos. Tärkeä tavoite on myös uuden tiedon tuottaminen päätöksentekoon sekä eri tahojen välisen vuoropuhelun lisääminen, hanketta johtava Industry Professor Kalle Vaismaa Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terrasta kertoo.

Tutkimusohjelma jakautuu neljään tutkimuskokonaisuuteen, jotka liittyvät elinkaaren läpäisevään tietoon, hankintaan ja yhteistyöhön, toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavuuden parantamiseen. Yhtenä kantavana teemana on elinkaariajattelun lisääminen.

–  Virheet ja riidat vähenevät, kun yhteistyötä tehdään koko elinkaarella. Samoin infran laatu paranee, kun investointivaiheessa otetaan elinkaarikustannukset huomioon. Ylläpitokustannuksissa saatetaan säästää, vaikka suunnittelun ja rakentamisen hintalappu on suurempi – kokonaisuus ratkaisee, Vaismaa sanoo.

Yksi merkittävä osa-alue ProDigialissa on Vaismaan mukaan toimintakulttuurin muutos: työprosessit täytyy trimmata digitalisaatiota edistäviksi ja tehokkuutta parantaviksi.

–  Johtajuudella on iso merkitys toimintakulttuurin ja asenteiden muutoksessa, Kalle Vaismaa painottaa.

ProDigial-hankkeessa ovat Tampereen yliopiston lisäksi mukana Väylävirasto sekä kymmenen kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta ja Kuopio. Tutkimusohjelmassa tehdään monenlaisia pilotteja konkreettisissa infrahankkeissa, joita on toteuttamassa 20 infra-alan yritystä.

– Laajan yhteistyön ansiosta tässä on nyt aidosti mahdollisuudet infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaan. Tavoitteena on saada iso joukko infran omistajia, yrityksiä sekä muita infra-alan toimijoita samaan pöytään, Vaismaa sanoo.

Alan digitalisaation ja tehostuvan yhteistyön hyödyt ovat suuret myös tavalliselle kuluttajalle, jolle sujuvat työprosessit ja tiedonkulku näkyvät esimerkiksi tietyömaiden nopeutumisena ja tieverkoston parempana kuntona.

– Jotta infran korjausvelkaa saataisiin pienemmäksi, on panostettava suunnittelun ja rakentamisen laatuun sekä ennakoivaan kunnossapitoon.

ProDigial-tutkimusohjelmaa 2020–2023 koordinoi Tampereen yliopisto. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1,5 miljoonaa euroa.

Kuuntele Kalle Vaismaan ajatuksia infra-alan tilanteesta ByggSMART-messuilla 30.10.2020.