K-Kampus

Onninen ja Star Expert rakentamassa K-ryhmän päätoimitaloa

K-Kampuksella Kalasataman työmaalla toimiminen vaatii tarkat prosessit aikataulun ja tavarantoimitusten osalta, sillä rakentaminen keskellä kasvavaa kaupunkia asettaa haasteensa tavaroiden saatavuudessa ja toimitusten oikea-aikaisuudessa.

”Erinomaiseen palvelulogistiikkaan päästään yhteistyöllä. Kumppanuudessa työn tilaajan Keskon ja Star Expertin kanssa etukäteissuunnittelulla on ollut suuri merkitys. Meillä on ollut mahdollisuus suunnitella yhdessä optimaaliset tavarantoimitusaikataulut K-Kampuksen työmaalle, jotta tuotteet ovat urakoitsijan eli Star Expertin käytettävissä juuri oikeaan aikaan. Yhtä tärkeää on se, että tuotteita ei tarvitse varastoida työmaalla, koska työmaan neliöt ovat muutenkin tiukassa. Tällä tavalla voimme antaa Star Expertille enemmän aikaa työntekoon”, kertoo Onninen Oy:n Rakentaminen ja talotekniikka -yksikön johtaja Kai Puustinen. Onninen on nykyään osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa.

Star Expertin käyttöön tulevat materiaalit menevät Onniselta Kalasataman työmaalle aamuisin sekä erikseen aikataulutettuina täsmätoimituksina Star Expertin osoittamaan aikaan ja paikkaan. Star Expert hoitaa K-Kampuksen LVI-urakoinnit.

”Urakoimme kohteen ilmanvaihto-, vesi-, viemäri-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Meidän osuudessamme olennaista on se, että asentajamme voivat keskittyä oman työnsä tekemiseen niin, ettei heidän tarvitse odotella eikä myöskään varastoida ylimääräisiä materiaaleja. Yhteistyömme Onnisen kanssa on jo useiden vuosien mittainen, ja olemme olleet tyytyväisiä kumppanuudessamme siihen, miten tavarantoimitukset ja yleinen projektihallinta toimivat. Prosessit ovat hioutuneet erittäin sujuviksi”, toimitusjohtaja Kai Simola Star Expert Oy:stä sanoo.

”K-Kampus-hankkeen etuna on ollut se, että Onninen ja tavarantoimittajat ovat päässeet olemaan projektisuunnitteluvaiheessa mukana alusta alkaen. Ilman suunnitteluun osallistumista työmaalogistiikkaan liittyviä hyötyjä ei pystytä saamaan täysimittaisesti. Onnisen etuna ovat vahvat pitkäaikaiset tavarantoimittajaverkostot, joilla mahdollistamme laajan tuote- ja palveluvalikoiman”, Kai Puustinen jatkaa.

K-kampus on K-ryhmän uusi toimitalo, joka valmistuu Helsingin Kalastamaan keväällä 2019. Rakennushanke toteutetaan yhteistyössä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Kohteen suunnittelussa on painotettu erityisesti työhyvinvointia. Tämä on tavoitettu muuntojoustavilla työtilaratkaisuilla ja kehittyneillä taloteknisillä ratkaisuilla. K-kampukseen tulee sijoittumaan Keskon pääkaupunkiseudun toiminnoista yli 1 800 työntekijää, joiden joukossa on myös vuodesta 2016 K-ryhmään kuuluneen Onnisen pääkonttorin väki. K-Kampukseen tulee kuusi kerrosta ja yhteensä 27 000 kerrosalaneliömetriä.