Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto HKP

Espoo uudistaa Kivenlahtea: lisää asukkaita ja työpaikkoja

Metron läntisen pääteaseman rakentaminen Kivenlahteen käynnistää koko alueen uudistumisen. Ensimmäisenä rakennetaan tulevan metroaseman ympäristö, jonne kaavoitetaan asumisen lisäksi runsaasti liike- ja toimitiloja vahvistamaan jo entuudestaan Kivenlahden monipuolista palvelutarjontaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 14. marraskuuta esitystä kaupunginhallitukselle Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavasta.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto HKP

Tulevina vuosikymmeninä Kivenlahti kasvaa nykyisestä 8 500 asukkaan paikalliskeskuksesta pääkaupunkiseudun vilkkaaksi läntiseksi sisääntuloportiksi, jonne rakennetaan koteja 15 000 uudelle asukkaalle. Tavoitteena on luoda Kivenlahdesta myös houkutteleva työpaikka-alue, ja kaksinkertaistaa työpaikkojen määrä nykyisestä vajaasta 2 000:sta.

Kivenlahti kasvaa metroaseman ympärille

Metroaseman ympäristöön on suunniteltu korkeaa rakentamista täydentämään Kivenlahden nykyistä ilmettä tornitaloineen. Uusia 13–22 kerroksisia asuintorneja on mahdollista rakentaa kolme, minkä lisäksi suunnitteilla on 22-kerroksinen hotelli. Metrokortteliin on tarkoitus rakentaa koteja noin 1 700 uudelle asukkaalle.

Metroaseman yhteyteen rakennettava liikekeskus sekä lähistölle toteutettavat muut liike- ja toimitilat, liikuntakeskus sekä hotelli luovat edellytykset entistä monipuolisemmille kaupallisille palveluille sekä uusien työpaikkojen synnylle. Metroaseman läheisyyteen on suunniteltu liityntäpysäköintiä. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää Kivenlahdentien siirtämistä Länsiväylän viereen.

Kaupunki arvioi saavansa metrokeskuksen ympäristön maa-alueista maanmyynti- ja vuokratuloina sekä maankäyttösopimustuloina yhteensä noin 50–65 miljoonaa euroa. Tonteista 30–50 prosenttia on tarkoitus luovuttaa vuokraamalla.

Rakentaminen jatkuu Länsiväylän pohjoispuolelle

Keskeinen osa Kivenlahtea on tulevaisuudessa myös Länsiväylän pohjoispuolelle toteutettava Kiviruukin alue, jonne keskittyy pääosa Kivenlahden ympäristön uudesta asuntorakentamisesta. Lisäksi Kiviruukkiin syntyy bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä Cleantech Garden. Kiviruukin osayleiskaavaa valmistellaan parhaillaan.