Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Ministeriöt etsivät sopimuskumppaneita vähähiiliseen kiertotalouteen

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät toimialajärjestöjä, yrityksiä, maakuntia, kuntia ja muita toimijoita vapaaehtoisen vähähiilisen kiertotaloussopimuksen valmistelijoiksi ja sopimuskumppaneiksi. Sopimuksen tavoitteena on edistää vähähiiliseen kiertotalousyhteiskuntaan siirtymistä.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2023. Ministeriöt pyytävät kiinnostuneita toimialojen edustajia, yrityksiä, alueita ja kuntia mukaan keskusteluihin. Mukaan voi liittyä ilmaisemalla kiinnostuksensa ympäristöministeriölle kevään 2022 aikana.

Toimijat voivat liittyä vähähiilisen kiertotalouden sopimukseen omalla sitoumuksellaan. Sitoumuksessa ne määrittelevät omat tavoitteet ja toimet, jotka edistävät kiertotalouteen siirtymistä mahdollisimman vaikuttavasti. Ne sitoutuvat seuraamaan tavoitteidensa ja toimiensa toteutumista. Mukaan lähtevät toimijat saavat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea omien tavoitteidensa vaikuttavuuden arviointiin.

– Lähtemällä mukaan vähähiilisen kiertotalouden skenaario- ja sopimusprosessiin toimialat, yritykset, alueet ja kunnat ottavat paikkansa edelläkävijöiden joukossa. Pyrimme myös tukemaan mukaan lähtijöitä siinä, että heidän valitsemansa vaikuttavimmat toimet onnistuvat. Tavoitteena on tukea toimia muun muassa yhteiskehittämisellä sekä löytämällä rahoitusratkaisuja, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sanoo.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimista varten tehdään Suomen materiaalivirtojen analyysi. Sopimukseen mukaan lähtevät voivat tarjota tutkimuksen aineistoksi tärkeää tietoa materiaalien käytön nykytilasta.

– Tämä on hieno mahdollisuus niin toimialoille ja yrityksille kuin myös alueille ja kunnille. Tutkimuslaitosten kanssa tehtävä yhteistyö antaa niille pääsyn ainutlaatuiseen tietoon ja mahdollisuuden varautua tulevaan, professori ja hankkeen vastuullinen johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Tutkimustyötä johtaa Suomen ympäristökeskus, ja työhön osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tilastokeskus.