Kompensaatioita hankitaan eniten kansainvälisiltä standardeilta. Kuva: Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla -opas

Green Building Councililta ohje päästökompensaatioiden hankintaan

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat kehittävät toimintaansa ja tuotteitaan tavoitteena päästöttömyys. Jos täysi päästöttömyys ei ole mahdollista, voidaan käyttää päästökompensaatiota.  Green Building Council Finland FIGBC on julkaissut ohjeen vapaaehtoisista päästökompensaatiomahdollisuuksista.

Kompensaatioita hankitaan eniten kansainvälisiltä standardeilta. Kuva: Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla -opas

Green Buildin Council Finlandin mukaan päästövähennysmahdollisuuksien tunnistaminen ja päästöjen asteittainen vähentäminen on täysin mahdollista, ja luotettavasti todennetun kompensoinnin avulla organisaatio pystyy kantamaan täyden vastuun jäljelle jäävistä päästöistään. Mitä tahansa ilmastohyötyjä tuottavaa toimintaa ei voi kutsua kompensaatioksi tai markkinoida kompensaationa, FIGBC toteaa.

FIGBC:n mukaan kompensaatiotoiminnan ydin on, että kompensointikäyttöön hankittu, yhtä hiilidioksiditonnia edustava päästövähennys tai poisto todella syntyy ja pystytään todentamaan. Myös kompensaatiota ja hiilineutraaliutta koskevan viestinnän on oltava totuudenmukaista ja läpinäkyvää.

Vapaaehtoisia päästökompensaatiota on mahdollista hankkia useita reittejä pitkin. Ylivoimaisesti käytetyin tapa on hankkia niitä markkinoilla pitkään toimineiden kansainvälisten standardien kautta. Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, toteutetaan kotimaisia kompensaatiohankkeita tunnettujen standardien ulkopuolella. Tällöin myyjille jää erityisen suuri vastuu varmentaa läpinäkyvästi, että kompensaation minimikriteerit täyttyvät, Green Building Council Finlandin julkaisemassa oppaassa todetaan.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla -oppaan ovat kirjoittaneet Elina RuohoMira LindholmAsta AuteloTytti Bruce-Hyrkäs ja Lauri Tähtinen.