Kuva: granlund.fi

Granlund osti viime vuonna 7 yritystä

Rakennus- ja kiinteistöalan konserni Granlund kasvatti liikevaihtoaan 6  prosentilla 109 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 10,7 miljoonaa euroa.  Pandemia on hidastanut yrityksen kasvua ja kannattavuutta. Granlund teki vuoden aikana 7 yrityskauppaa.

Kuva: granlund.fi

– Vuoden 2021 aikana sekä tammikuussa 2022 saimme maaliin monta tulevaisuuden kehityksen kannalta merkittävää järjestelyä. Niiden avulla pystymme luomaan uutta liiketoimintaa, ja Ruotsin osalta vahvistamaan kansainvälisen toiminnan kehitystä, konsernijohtaja Pekka Metsi sanoo. Vuonna 2021 tehdyt yrityskaupat ovat vahvistaneet erityisesti talotekniikkasuunnittelua ympäri Suomen, mutta tuoneet uutta osaamista muun muassa  kustannuslaskentaan ja rakennuttamiseen. 

Konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 1222, kasvua 127. Koko henkilöstö on mukana tulospalkkiojärjestelmässä, ja palkkioita maksetaan yhteensä 4,3 mil,joonaa euroa.

– Asiantuntijat tekevät Granlundin, ja tuo palkkio menee varmasti oikeaan osoitteen, Metsi toteaa.

Innovaatio- ja kehitystoiminta sai 6 % konsernin liikevaihdosta eli 6,3 miljoonaa euroa. Merkittävinä ulkopuolisina rahoituslähteinä olivat Business Finland ja EU:n tutkimusrahoitus. Vuonna 2021 Granlundille määritettiin uusi innovaatiostrategia, jossa keskitytään datan virtauttamiseen, sisäympäristön ja rakennetun ympäristön parantamiseen sekä käyttäjiä palvelevien älykkäiden kiinteistöjen kehittämiseen.

Granlundin strategia tähtää voimakkaaseen kasvuun vuoteen 2025 mennessä: liikevaihtotavoite on 200 miljoonaa euroa. Metsin mukaan korona ja markkinatilanne ovat vaikuttaneet konsernin kasvuun ja kannattavuuteen. Kasvuprosentti on laskenut 14:stä 10:een. 

– Osin tähän vaikuttaa myös Granlundin erittäin vahva markkina-asema, kotimaasta kasvun hakeminen on haastavaa. Kannattavuudessa pieni notkahdus johtuu pääosin uusista ja uudelleen organisoiduista toiminnoista, jotka jo tällä hetkellä ovat viime vuotta paremmassa tuloskunnossa, Pekka Metsi kertoo.