Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

KIRA-foorumi haluaa rakennetun ympäristön ministerin

Kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivien 15 organisaation yhteinen KIRA-foorumi on kertonut tavoitteensa seuraavaa hallituskautta varten. KIRA-foorumin mukaan Suomi tarvitsee maankäytöstä, asumisesta, liikenteestä ja rakentamisesta vastaavan ministerin.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennetun ympäristön kokonaisohjauksesta vastaavan ministerin lisäksi organisaatiot haluavat vahvaa sitoutumista vihreää siirtymää tukevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen, ratkaisuja alaa vaivaavaan osaajapulaan sekä investointeja, jotka tukevat kasvua.

KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtajan, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randellin mukaan tulevan hallituskauden keskeisin kysymys on kasvun ja investointiedellytysten aikaansaaminen. 

– Kaupungistuminen, ilmastonmuutoksen torjunta, turvallisuusympäristön muutokset ja teknologiamurros aiheuttavat mittavia investointitarpeita rakennettuun ympäristöön. Euroopan laajuisen energiakriisin myötä on myös erityisen tärkeää huolehtia siitä, että poliittisilla päätöksillä kannustetaan rakennetun ympäristön ilmasto- ja energiatoimiin, Randell toteaa.

KIRA-foorumin mukaan toimivat asuntomarkkinat edellyttävät, että maankäytön suunnittelu sujuvoituu ja tehostuu ja luvitus tulee nykyistä joustavammaksi.

Koska vihreä siirtymä edellyttää kiinteistö- ja rakennusalalta uudenlaista osaamista ja uusia innovaatioita, on TKI-rahoituksen nostaminen  4 prosenttiin bruttokansantuotteesta Aleksi Randellin mukaan välttämätöntä.

– Innovaatioiden lisäksi tarvitaan käytännön toimia kuten taloudellisia kannustimia olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen. Vihreän siirtymän investointeja tulee vauhdittaa lupaprosesseja ja rakennusmääräyksiä sujuvoittamalla, Randell toteaa.

KIRA-foorumin mukaan alan koulutukselle on turvattava riittävä rahoitus ja työhön johtavan maahanmuuton tieltä on purettava tarpeettomia esteitä.

Foorumilaiset toivovat myös koko maan kattavaa väylävisiota, koska maa- ja vesiväylien kehittäminen on keskeinen osa arjen huoltovarmuutta ja turvallisuutta. 

KIRA-foorumiin kuuluvat Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto, Kiinteistötyönantajat, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuus RT, Rakennustieto Oy ja Rakennustietosäätiö RTS, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli, SKOL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, RIL, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto – STUL sekä Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka.