Kuva: metsagroup.com

Kemin biotuotetehdas on tämän vuoden Paalutustyöma

Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta on valinnut vuoden 2022 Paalutustyömaaksi Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan. Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren investointi on arvoltaan 1,85 miljardia euroa. 

Kuva: metsagroup.com

Käynnistyessään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä tehdas tuottaa havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia. Tehdas toimii ilman fossiilisia polttoaineita.

Biotuotetehtaan alueelle on rakennettu 1,6 miljoonan kuution verran tiloja meren rannalle Kemin Pajusaareen ja Sahansaareen. Perustustyöt ovat olleet vaativia pehmeän maaperän, täyttöjen ja korkealla sijaitsevan pohjaveden vuoksi. 

Rakennukset on perustettu paalujen varaan. Paaluja on 600 kilometrin verran, ja niistä betonisia lyöntipaaluja 450 kilometriä. Paalutusurakan päätoteuttajana on toiminut KFS Finland Oy, jonka aliurakoitsijoina paalutustöissä ovat toimineet muiden muassa Junttapojat Oy, Niskasen Maansiirto Oy ja Maanrakennus Jari Knuuttila Oy. Maarakennusurakoitsijana oli Kreate Oy.

Alkuvaiheen tutkimuksiin sisältyivät Geobotnia Oy:n tekemät pohjatutkimukset sekä koepaalutukset PDA-mittauksineen. Koepaalutusten tulokset olivat käytettävissä jo paalutusurakan laskentavaiheessa, mikä pienensi isompien yllätysten riskejä ja riskivarauksia. 

Betonipaalut tilaaja hankki suoraan Lujabetoni Oy:ltä, joka investoi tätä kohdetta varten Pohjois-Pohjanmaalle Kärsämäen tehtaalleen uuden, Euroopan suurimpiin kuuluvan paalunvalmistuslinjan. Toimitetut betonipaalut olivat tyyppiä RTB-300-16SR sekä RTC-350-16SR, jotka kestävät vallitsevat maaperän sulfaattirasitukset. Kantavuuden varmistamiseksi ne on varustettu kalliokärjillä.  

Tuomariston mukaan vuoden 2022 Paalutustyömaan valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota eri osapuolien yhteistyönä tekemään huolelliseen ennakkosuunnitteluun ja -valmisteluun sekä prosessien jatkuvaan kehittämiseen. Paalutusurakan aikataulut on sovitettu hankkeen eri vaiheissa aluekohtaisesti siten, että paalutustyö ja paalutoimitukset on voitu hoitaa mahdollisimman tasaisella volyymillä. Hankkeessa noudatetaan tilaajan erittäin tiukkoja työturvallisuusvaatimuksia, joiden toteutumista myös on valvottu tarkasti.