Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

Lapinlahden sairaalan alueelle ei tule uudisrakentamista

Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden sairaala-alueen tulevan käytön suunnittelua kaupunkilaisten ja alueen käyttäjien kanssa. Suunnittelun tavoitteena on löytää kestävä ratkaisu kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön kunnostamiseksi yhteistyössä kiinteistökehitysyhtiö NREP Oy:n kanssa. Puistoalue aiotaan säilyttää nykyisessä laajuudessaan eikä alueelle ole tulossa uudisrakentamista.

Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

Sairaalatoiminta Lapinlahdessa päättyi vuonna 2008. Vuonna 1841 valmistunut päärakennus ja sivurakennukset ovat odottaneet pitkään ratkaisua siitä, mihin käyttöön rakennukset korjataan ja miten korjaukset rahoitetaan.  Tarvittavien peruskorjausten rahoittamiseksi kaupunki suunnittelee nyt uudenlaista omistusjärjestelyä. Suunnitelmana on, että kaupunki ja NREP perustaisivat tulevaisuudessa yhteisen kiinteistöosakeyhtiön, joka vastaa Lapinlahden tilojen kunnostamisesta, omistamisesta ja vuokraamisesta. Kaupunki voisi joko myydä tai luovuttaa rakennukset uudelle yhtiölle. 

Helsingin kaupunki aloittaa joulukuussa suunnittelu- ja asemakaavoitustyön, jonka tavoitteena on Lapinlahden entisten sairaalarakennusten korjaaminen nykyisenlaiseen ja uuteen, alueen luonteeseen sopivaan käyttöön. Tavoitteena on luoda edellytykset tilojen kunnostamiselle sekä mielenterveystyön ja avoimen kulttuuritoiminnan jatkumiselle muun toiminnan rinnalla.

Sairaala-alueen puisto säilyy kaupunkilaisten avoimessa käytössä. Uudisrakennusten sijoittamisesta puistoalueelle on luovuttu, eikä suunnitteluun sisälly muutakaan uudisrakentamista Lapinlahden alueelle.

Kaupungin kumppanina suunnittelussa jatkaa kiinteistönkehitysyhtiö NREP. Sen aiemmin tekemiä ehdotuksia hyödynnetään suunnittelun pohjana soveltuvin osin. Päärakennukseen on ehdotettu muun muassa hostelli- ja työskentelytilojen kunnostamista. Osapuolet ovat kuitenkin avoimia myös muille ideoille, joita toivotaan sekä kaupunkilaisilta että alueen nykyisiltä käyttäjiltä.

Suunnittelun pohjaksi kaupunki kerää kaupunkilaisten ajatuksia Kerrokantasi-palvelussa 20.1.2023 asti. Alueen käyttäjillä ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun myös keväällä järjestettävissä työpajoissa.