Kuva: Helsingin kaupunki

Kampin Autotalokortteliin suunnitellaan täydennysrakentamista

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Autotalokortteliin osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 10 suunnitellaan laajennusta. Korttelin pohjoispuolella sijaitsevalle, nykyisellään pysäköintialueena ja katuna toimivalle alueelle on tarkoitus suunnitella toimisto- ja liiketilapainotteista täydennysrakentamista sekä kehittää korttelin toimintaa. 

Kuva: Helsingin kaupunki

Autotalokorttelin itäisen Pohjantalo-tornin omistaja Kiinteistöosakeyhtiö Runskivuori hakee kehittämisvarausta Kampin Autotalokorttelin takana olevalle alueelle, jolle on tarkoitus suunnitella toimitilapainotteista täydennysrakentamista. Nykyisellään noin. 3000 neliön alue on pysäköintikäytössä ja katuna. Kehittämisvaraus olisi voimassa vuoden 2024 loppuun. Suunnittelu ja kehittämistyö tehdään kumppanuuskaavoituksena kaupungin kanssa.

Kehittämisvarauksen aikana on tarkoitus laatia suunnitelma siitä, miten varausaluetta voitaisiin kehittää ja täydentää rakentamisella. Tavoitteena on Autotalokorttelin käytön tehostaminen, toimivuuden parantaminen ja koko alueen elävöittäminen. Sisällöllisesti hankkeella pyritään luomaan edellytyksiä toimitilapainotteiselle lisärakentamiselle ja vahvistamaan keskustaa työpaikka-alueena yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Kehittämisvarausalueesta on laadittu kaupunkirakenteellinen ja ympäristöhistoriallinen selvitys, jossa on arvioitu alueen erillisten rakennusten roolia ja merkitystä ympäröivän kaupunkirakenteen osana ja tunnistettu erityisiä arvoja otettavaksi huomioon tulevassa suunnittelutyössä.

Kaupunkilaiset voivat kertoa näkemyksensä korttelin kehittämisestä Kerro kantasi-palvelussa 4.5. asti. Kaupunkilaisilta sekä alueen eri toimijoilta ja käyttäjiltä saadun
palautteen pohjalta varaushakemus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2022. Varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kevään 2022 aikana.

Jos varaus myönnetään KOy Runskivuorelle, tulee hanke järjestämään arkkitehtuurikilpailun vuoden 2022 aikana.