Tornikoski ja Alanko
Veli-Matti Tornikoski (vas.) ja Mika Alanko pyörittävät SCIP-hanketta yliopistokeskuksessa

Keski-Pohjanmaalle alusta älykkään yhteiskunnan rakentamiseen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtamassa uudessaSmart City Innovation Platform (SCIP) -hankkeen tavoitteena on esimerkiksi ympäristöasioihin vaikuttaminen datan laajemman ja tehokkaamman hyödyntämisen kautta.

Veli-Matti Tornikoski (vas.) ja Mika Alanko pyörittävät SCIP-hanketta yliopistokeskuksessa

SCIP-hanketta hallinnoi yliopistokeskuksessa informaatioteknologian yksikkö. Kyseessä on EAKR-hanke, jonka päärahoittaja on Keski-Pohjanmaan liitto. Projektiin osallistuu Kokkolan kaupunki sekä Keski-Pohjanmaan alueen yrityksiä.

Hankkeella tuodaan yhteen Keski-Pohjanmaan eri toimijoiden osaaminen ja tieto, jota jaetaan uudella innovaatioalustalla.

Tarkoituksena on, että innovaatioalustalle kerättävä tieto on yritysten, kaupungin, tutkijoiden, opiskelijoiden ja asukkaiden vapaasti hyödynnettävissä. Tiedon avulla voidaan kehittää uudenlaisia dataan pohjautuvia teknologioita, konsepteja ja tuotteita sekä pilotoida niitä.

Alustalle kerätään tietoa erilaisista antureista ja järjestelmistä, ja tuota dataa tullaan yhdistämään alustalla ja tarjoamaan sen kautta kaikkien käyttöön. 

–Tavoitteena on, että niin yritykset kuin vaikka yksityishenkilötkin pääsevät toteuttamaan niin sanottuja Smart City -sovelluksia tälle alustalle kerätyn ja sillä tuotetun datan avulla. Avoin data mahdollistaa monia uusia innovatiivisia palveluita. Niiden avulla voidaan ratkaista vaikkapa kaupungin liikennesuunnitteluun liittyviä haasteita, integraatioarkkitehti Veli-Matti Tornikoski sanoo.

– Mittauksilla pystymme helposti havaitsemaan, missä kohti infrastruktuuria on mahdollista tehdä järkeistyksiä ja saada aikaan säästöjä. Jo liikenteen laskennan avulla kaupungeilla ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus hyötyä tästä, projektipäällikkö Mika Alanko toteaa.

– Isossa kuvassa hankkeessa halutaan auttaa kaupunkeja ja muita toimijoita kestävässä kehityksessä. Ilmastoasiat ovat ajankohtaisia, ja niihin kaikki haluavat ratkaisuja. Hankkeen kautta tavoittelemme energiatehokkuutta, ja haluamme olla mukana vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisessa, Alanko sanoo