Rakennus ja purkumateriaalien purkua
Kuva: Jaana Ahti-Virtanen. Suunnitelman mukaanrakennus- ja purkumateriaalista halutaan hyödyntää materiaalina vähintään 70 %.

Mitä mieltä valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta?

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi. Suunnitelmassa linjataan, miten jätteen syntyä on ehkäistävä ja jätehuoltoa kehitettävä vuoteen 2027 mennessä, jotta Suomi voi siirtyä kierrätyksestä kiertotalouteen.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen. Suunnitelman mukaan rakennus- ja purkumateriaalista halutaan hyödyntää materiaalina vähintään 70 %.

Vuoteen 2030 ulottuvassa visiossa materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja ja hillitsevät ilmastonmuutosta ja jätteen määrä on saatu laskuun.

Jätteen synnyn ehkäisylle ja kierrätykselle asetetaan 15 tavoitetta. Yhdyskuntajätteestä olisi kierrätettävä 57 %, ruokahävikki halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä, ja biojätteen kierrätys nostaa 65 %:iin. Sähkö- ja elektroniikkaromussa olevat arvokkaat raaka-aineet halutaan tehokkaammin takaisin kiertoon ja toisaalta niiden sisältämät vaaralliset aineet pois kierrosta. Rakennus- ja purkumateriaalista halutaan hyödyntää materiaalina vähintään 70 %.

Suunnitelmassa listataan noin 100 toimenpidettä, joilla tavoitteisiin päästään. Valtionhallintoa koskevat toimet olisivat sitovia suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Toimia ehdotetaan myös tuotanto-, kulutus- ja jätehuoltoketjun kaikille tasoille ja toimijoille.

Suunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kesken. Tavoitteena on saada suunnitelma hyväksytyksi valtioneuvostossa vuodenvaihteessa. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi:ssä 19.11.2021 saakka.