Matinkylan luio havainnekuva
Kuva: Lahdelma ja Mahlamäki Arkkitehdit, SRV

SRV rakentaa lukion Espoon Matinkylään

SRV ja Espoon kaupungin Tilapalvelut ovat allekirjoittaneet sopimuksen Matinkylän lukion uudisrakennuksen rakentamisesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen hinta on noin 41,5 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus on noin 37,5 miljoonaa euroa. Uusi koulu valmistuu loppuvuodesta 2023.

Kuva: Lahdelma ja Mahlamäki Arkkitehdit, SRV

Kauppakeskus Ison Omenan länsipuolelle toteutettavaan uudisrakennukseen tulee tilat noin 900 lukiolaiselle. Rakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Rakennus sisältää myös kilpailutoiminnan mahdollistavan urheiluhallin.

Hankkeen suunnittelu käynnistyi lokakuussa 2020 kehitysvaiheella. Alkuperäisessä suunnitelmassa urheiluhallin ympärille kiertyi 4-kerroksinen kouluosa. Nyt kouluosa sijoittuu urheiluhallin viereen viiteen kerrokseen, jolloin rakennus muuttuu hahmoltaan porrastuvaksi.

– Matinkylän lukion rakennushankkeen suunnitelmia kehitettiin yhteistoiminnallisessa hengessä yhteisesti hankkeen osapuolten kanssa. Nyt saavutettu toteutusratkaisu palvelee hienosti hankkeelle asetettuja tavoitteita, toteaa SRV:n hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Marko Räisänen.

Koulun arkkitehtisuunnitelmista vastaa Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit. Suurten ikkunoiden ansiosta sisätilat ovat valoisia ja rakennus aukeaa ympäristöönsä. Koulun tilat suunnitellaan ja mitoitetaan monenlaiseen toimintaan sopiviksi ja rakennuksen tilat toteutetaan niin, että tiloja voidaan yhdistää isompien opetusryhmien käyttöön.