Kuva: Tukes. Maakaasun jakeluputki.
Kuva: Tukes
Putken sijainnin näytöstä, kartasta ja laitteistosta huolimatta urakoitsija katkaisi kaasuputken kaivinkoneella. Kaasun virtaus kohteessa katkaistiin noin tunnin kuluttua onnettomuudesta ja putken korjaustyöt valmistuivat noin neljän tunnin kuluttua onnettomuusilmoituksesta kaasuyhtiölle.

Tukes: Kaasulinjan lähellä kaivamiseen tarvitaan kaasuyhtiön lupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tietoon on tullut tänä vuonna 6 vaaratilannetta, jotka ovat johtuneet kaasuputken kolhimisesta maanrakennustöiden yhteydessä. Maakaasuputken vaurioituminen aiheuttaa vaaratilanteen, josta voi seurata vakava onnettomuus. Jotta onnettomuudet voidaan välttää, on maakaasuputken lähellä maankaivutyötä tekevän otettava aina yhteyttä kaasuyhtiöön ennen kaivutöiden aloittamista.

Kuva: Tukes
Putken sijainnin näytöstä, kartasta ja laitteistosta huolimatta urakoitsija katkaisi kaasuputken kaivinkoneella. Kaasun virtaus kohteessa katkaistiin noin tunnin kuluttua onnettomuudesta ja putken korjaustyöt valmistuivat noin neljän tunnin kuluttua onnettomuusilmoituksesta kaasuyhtiölle.

– Maakaasuputkistoissa on erittäin helposti syttyvää ja räjähdysvaarallista kaasua.Kaasuputki on mitoitettu kestämään painetta, mutta sitä ei ole suojattu ulkopuolista kolhimista tai kuormitusta vastaan. Putki suojataan ulkopuolista kuormitusta vastaan vain esimerkiksi teiden ja junaratojen alituksissa, sanoo Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskari.

Vaaratilanne voi syntyä maanrakennusurakoitsijan kaivutöissä, maaperätutkimuksen yhteydessä, räjäytystöissä tai maanviljelyyn liittyvässä ojien kaivu- tai perkaustöissä.

– Maakaasuputken vaurioitumisesta on seurauksena maakaasuvuoto. Tämä voi aiheuttaa voimakkaan räjähdysmäisen tulipalon, Jaskari toteaa.

 Tukes muistuttaa, että kaivutyö on suunniteltava etukäteen, ja kaivutyöstä on ilmoitettava etukäteen kaasuyhtiölle, jos kaivutyötä joudutaan tekemään alle viiden metrin päässä maakaasuputkesta. Kaasuyhtiöt suosittelevat, että ilmoitus tehdään vähintään kolme päivää ennen kaivutyön aloittamista. Kaasuyhtiö näyttää putken tarkan sijainnin ja myöntää kaivuluvan.

Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa olevat maakaasuputkistot on merkitty valkoisilla merkintäpylväillä. Kaasuputkilinjan jokaiseen kohtaan näkyy kummastakin suunnasta vähintään yksi putkiston kulkua osoittava merkintäpylväs. Merkintäpylväissä on keltainen merkintäkilpi, jossa on kerrottu kaasuputken tarkempi sijaintitieto, kaasuyhtiön nimi ja puhelinnumero.

Taajama-alueella putkisto voi olla merkitty kiintopiste- ja karttamerkinnällä. Maan alla kaasuputki on merkitty keltaisella nauhalla, jossa lukee MAAKAASU tai NATURGAS tai NATURAL GAS.

Maakaasuputkien sijaintietoja löytyy kaupunkien ja kuntien rakennusvalvonnasta sekä johtotiedoista: johtotietopankki ja kaivulupa.fi.

Lisäksi korkeapaineisesta siirtoputkistoverkostosta löytyy tietoa Gasgridin nettisivuilta: Kaasuverkosto ja karttasovellus kaasuputkiston sijainnista.