Itakeskuksen rajattu suunnittelualue.
Kuva: Helsingin kaupunki. Suunnitteluperiaatteiden suunnittelualue Itäkeskuksessa. Alue on
merkitty punaisella viivalla.

Itäkeskuksen kehittämisen suunnitteluperiaatteita voi nyt kommentoida

Helsingin kaupunki kehittää Itäkeskuksen aluetta; tulevaisuudessa muuttuu eniten alueen keskusta. Suunnitelmat ovat esillä verkossa, ja niihin voi antaa palautetta Kerrokantasi-verkkokyselyssä 12.11.2021 asti.

Kuva: Helsingin kaupunki. Suunnitteluperiaatteiden suunnittelualue Itäkeskuksessa. Alue on
merkitty punaisella viivalla.

Kaupunki on tehnyt kaksi alustavaa suunnitelmaa Itäkeskuksen alueesta: Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet ja Keskustakortteleiden ja pääväylien alustava suunnitelma.

Suunnitteluperiaatteissa määritellään muun muassa alueen täydennysrakentamista eli sitä, mihin  oidaan rakentaa lisää. Lisäksi suunnitteluperiaatteissa kerrotaan alueella liikkumisesta, viheralueista ja muista julkisista kaupunkitiloista eli esimerkiksi aukioista ja kävelykaduista.

Itäkeskuksen alueen suunnittelussa tärkeitä tavoitteita ovat suunnitella kaupunkia ilmastoviisaasti, täydennysrakentaa alueelle lisää asuntoja, muuttaa keskusta kaupunkimaiseksi ja viihtyisäksi sekä parantaa kävelijöiden ympäristöä ja viheralueita.

Suunnitteluperiaatteet työstetään valmiiksi talvella 2022. Työhön liitetään lisäksi suunnitelma keskustakortteleista. Tämän jälkeen suunnitteluperiaatteet etenevät päätöksentekoon kaupunkiympäristölautakuntaan. Hyväksymisen jälkeen kaupunki jatkaa suunnittelua ja tekee alueelle asemakaavoja.