Intrum: Yli puolet suomalaisyrityksistä odottaa maksuviiveiden lisääntyvän

64 % suomalaisyrityksistä uskoo maksuviiveiden lisääntyvän, kertoo Intrumin eurooppalainen yritysten maksutaparaportti. Luku on vuotta 2021 pienempi. Raportin kyselyyn vastasi 500 suomalaista talouspäättäjää.

– Vaikka Suomessa inflaatio on pysynyt muita Euroopan maita maltillisempana, on se kivunnut jo 6,8 prosenttiin. Korkean inflaation vuoksi yritysten on muun muassa vaikeampi maksaa tavarantoimittajilleen ajoissa. Elintarvikkeet, bensiini ja energiakustannukset haukkaavat tällä hetkellä ison osan palkansaajien lompakosta ja tämä näkyy heikentyneenä ostovoimana. Maksuongelmilla on taipumus kasaantua jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin eli työttömiin, nuoriin ja eläkeläisiin, kertoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Toimintaympäristön muutoksiin on kuitenkin osattu valmistua. Yritykset nimesivät liiketoiminnan strategisiksi tavoitteiksi seuraavien 12 kuukauden aikana muun muassa maksuvalmiuden ja kassavirran vahvistamisen (73 %), velanhoidon parannuksen (72 %) ja luottoriskien hallinnan parantamisen (70 %). Näin yritykset pyrkivät suojaamaan itseään makroekonomisilta vaikutuksilta.

Pitkät maksuehdot ja maksuviiveet aiheuttavat ongelmia yritysten toiminnalle, koska silloin raha ei kierrä tehokkaasti kassassa. Lähes neljä viidestä yrityksestä kertoo joutuneensa hyväksymään pidempiä maksuehtoja kuin olisivat halunneet. 

Intrumin mukaan Globaali komponenttipula ja toimitusketjujen häiriöt ovat pakottaneet yrityksiä siirtämään omaa maksamistaan ja pyytämään pidempiä maksuaikoja toimittajiltaan. Tämä korostuu tietyillä toimialoilla enemmän. Pankki- ja rahoitusalalla 69 % yrityksistä näkee riskin velallisten maksujen viivästymisestä kasvavan merkittävästi tai jossain määrin tulevien 12 kuukauden aikana. Rakennusalalla vastaava luku on 68 % ja pk-sektorilla 62 %.

Maksuehdoissa joustaminen on Intrumin mukaan kääntynyt kasvuun. 45 % yrityksistä kertoo tarjoavansa asiakkaille tällä hetkellä liian joustavia maksuehtoja, joista on haittaa liiketoiminnalle. Viime vuonna vastaava luku oli 40 %. Maksuviiveisiin varautumisessa ennakkomaksujen osuus on kasvanut merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana ja on nyt 44 %. Toiseksi tärkeimmäksi varautumiskeinoksi nousee luottotarkistukset 32 %:n osuudella.

– Luottokelpoisuuden arviointi on taloudellisen turbulenssin keskellä olevassa liiketoimintaympäristössä merkittävä ja tehokas keino suojautua maksuviiveiltä. Tutkimuksemme osoitti, että jopa 73 % yrityksistä pyrkii vahvistamaan maksuvalmiuttaan vähintään jonkin verran tulevan vuoden aikana. Tämä osoittaa yritysten omaa tahtoa maksaa sidosryhmilleen ajallaan, Iskala sanoo.Intrumin European Payment Report eli yritysten maksutaparaportti arvioi vuosittain yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä riskejä. Intrum on julkaissut yritysten maksutaparaporttia vuodesta 1998 alkaen. Nyt ilmestynyt Suomea koskeva raportti on järjestyksessä kahdeksas.