Kuva: hel.fi

Jätkäsaaren Bunkkerin suunnittelu jatkuu

SRV ja Helsingin kaupunki jatkavat yhteistyössä Jätkäsaaren Bunkkerin kehittämistä ja suunnittelua. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää ensi vuonna mittavalla purkuprojektilla. Aikataulullisena tavoitteena on saada kohteen liikuntatilat käyttöön vuoden 2026 aikana, asunnot valmistunevat vuonna 2027.

Kuva: hel.fi

Bunkkeri on vuonna 1972 valmistunut sataman entinen varastorakennus. Bunkkerista on  SRV:n mukaan tarkoitus kehittää Jätkäsaareen vanhaa satamatoiminnan historiaa kunnioittava rakennus, jossa on asuntojen lisäksi monipuolisia liikuntapalveluita kaikille kaupunkilaisille. Uusiin tiloihin on tulossa uimahalli, sisäpelikenttiä sekä muita liikuntatiloja. 
 
– Valitusprosessin viivästettyä hanketta useilla vuosilla on nyt jatkuvan kehitys- ja suunnittelutyön tavoitteena varmistaa, että rakennettavat tilat palvelevat käyttäjien tarpeita ja täyttävät vastuullisen rakentamisen kriteerit. Erilaisten tilatyyppien ja toisiaan täydentävien toimintojen rakentaminen kokonaisuudeksi vaatii ”Rakennus palveluna” -ajattelutapaa ja elinkaariviisauden periaatteiden noudattamista, sanoo SRV:n hankejohtaja Keijo Tikkala.

Tikkalan mukaan lopulliset päätökset rakentamisen käynnistämisestä tehtäneen kesällä 2023.
 
Bunkkeria koskevien tutkimusten perusteella on ilmennyt, että rakennuksen turvallisuuden varmistamiseksi ja käyttöikätavoitteen saavuttamiseksi purkutoimenpiteitä joudutaan toteuttamaan alun perin suunniteltua laajempina. 
 
– Kaupungin tahtotilana on ollut varmistaa ja edistää sitä, että rakennukselle saavutetaan tavoiteltu 100 vuoden käyttöikä, ja että tilat vastaavat tarpeita ja ovat muuntojoustavia. Rakennuksen hiilitase sekä kohtuulliset käyttökustannukset ovat luonnollisesti myös kaupungille merkittäviä näkökulmia, kertoo projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta. 

Sipilän mukaan Bunkkeri on valmistuttuaan sijainniltaan ja maisemiltaan hyvin ainutlaatuinen ja monipuolinen rakennus, jossa yhdistyvät kodit sekä hyvät palvelut ja liikenneyhteydet.