Kuva: Palveleva Kaukolämpö FinDHC

Asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen suunnitellaan avustusta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jonka perusteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voisi vuosina 2022–2023 myöntää avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Lausuntoja voi antaa 15.7.2022 saakka.

Kuva: Palveleva Kaukolämpö FinDHC

– Pidän tärkeänä, että myös kaukolämmön osalta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä paremmin hukkalämpöä ja uusiutuvaa energiaa, kuten geotermistä energiaa ja aurinkoenergiaa. Olen erittäin hyvilläni siitä, että tämä avustus tulee auttamaan asuinrakennusten siirtämistä maailmaan, missä myös kaukolämpö tulee olemaan kestävästi tuotettua, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Hallitus esitti vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä, että valtion asuntorahastosta ohjattaisiin valtionavustuslain nojalla uuteen avustukseen enintään 10 miljoonaa euroa. Avustusta voisi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voisivat hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Avustusta voisi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta.

Kiinteistön olisi sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset olisivat avustuskelpoisia.

Pientaloon avustusta voisi saada 2000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden. Rivitaloyhtiölle vastaavat luvut olisivat 3000 euroa ja 1000 euroa sekä asuinkerrostaloyhtiölle 4000 euroa ja 2000 euroa.

Jos kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötila voidaan laskea enintään 90 celsiusasteeseen, voitaisiin lämpöä tuottaa entistä tehokkaammin uusista lähteistä, kuten hukkalämmöstä, aurinkoenergiasta ja geotermisesta energiasta, ympäristöministeriö kertoo.