JIITEE Työt Oy:n tytäryhtiö JT Arbeten AB urakoi Tukholmassa Slussenin uudessa bussiterminaalissa.

Kalliorakentamisen JIITEE Työt ostaa Pohjolan Kalliotyön

Kalliorakentamiseen erikoistunut JIITEE Työt Oy hankkii maanalaisiin louhintatöihin erikoistuneen Pohjolan Kalliotyö Oy:n koko osakekannan. Kaupasta syntyvä infrayritys toimii  Suomessa ja Ruotsissa.

JIITEE Työt Oy:n tytäryhtiö JT Arbeten AB urakoi Tukholmassa Slussenin uudessa bussiterminaalissa.

– Voimat yhdistämällä pystymme tarjoamaan tilaajille kokonaispalveluna kaikki kalliorakentamiseen ja lujittamiseen liittyvät työt, myös vaativat maanalaiset louhintatyöt. Pystymme osallistumaan monipuolisemmin urakkakilpailuihin ja tilaajat hyötyvät lisääntyvästä kilpailusta, sanoo JIITEE Työt Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Janne Juntunen.

Juntusen mukaan JIITEE Työt on yhdessä Pohjolan Kalliotöiden kanssa Suomessa ainoa kalliorakentamiseen ja maanalaiseen louhintaan ja lujitustöihin keskittynyt yritys, joka toimii omilla työkoneilla ja omilla työntekijöillä. 

Yrityskaupan yhteydessä Pohjolan Kalliotöiden toisesta omistajasta Henri Jokitalosta tulee JIITEE Työt Oy:n osakas. Muina yrityksen osakkaina toimivat muun muassa rakennusalalle investoivat pääomasijoittajat Otto Laasonen ja Jake Aalto. Pohjola Kalliotöiden toinen omistaja Jari Hosionaho jää töihin JIITEE:lle avainhenkilönä.

– Molempien yritysten kalusto ja henkilöstö täydentävät toisiaan. Olemme jo toimineet samoilla työmailla samoille tilaajille eri urakoissa, ja yhteistyö on sujunut hyvin. Aloimme keskustella tiiviimmästä yhteistyöstä ja päädyimme yritysjärjestelyyn. Nyt pystymme kasvamaan yhdessä isommaksi ja tarjoamaan tilaajille laajempia kokonaisuuksia, Henri Jokitalo kertoo.

Yritysjärjestely auttaa JIITEE Töiden mukaan sen kasvua Ruotsissa. 

– Suur-Tukholman alueella kalliorakentamisen markkina on iso, ja se antaa yhdistyneille voimillemme mahdollisuuden kasvaa siellä voimakkaasti, Juntunen sanoo.

Suomessa ja Ruotsissa toimiva JIITEE Työt Oy on perustettu vuonna 2011, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 19 miljoonaa euroa. Pohjolan Kalliotyöt Oy on perustettu 2008, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 3 miljoonaa euroa.