Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Lisää jätteiden erilliskeräyksen velvoitteita

Kuntien tulee järjestää biojätteen erilliskeräys taajamissa sijaitsevissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä viimeistään 1.7.2022. Myös useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on järjestettävä heinäkuusta lähtien toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Asuinkiinteistöjen velvoite kerätä biojäte erikseen koskee taajamissa sijaitsevia rivi- tai kerrostaloja, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla tai vastaavalla pienimuotoisella käsittelyllä, jos kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräykset sallivat tämän.

Jätelaki velvoittaa ilmoittamaan kompostoinnista tai muusta vastaavasta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä ja lajittelusta saa oman kunnan jätelaitokselta tai jätehuoltoviranomaiselta.

Asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräystä lisätään vaiheittain. Pakkausjätteen ja pienmetallijätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin taajamissa sijaitseviin vähintään viiden asunnon kiinteistöihin viimeistään heinäkuussa 2023. Yli 10 000 asukkaan taajamissa biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin, kuten
pientaloihin, viimeistään heinäkuussa 2024. Taajamien ulkopuolella asuvia palvelevat pakkausten tuottajan ja kunnan järjestämät pakkausjätteen alueelliset vastaanottopaikat, jotka sijaitsevat usein kauppojen yhteydessä. Tekstiilijätteen alueellinen keräys alkaa viimeistään 2023.

Erilliskeräysvelvoitteet koskevat myös useimpia yrityksiä sekä julkisia hallinnon- ja palveluntuottajia. Heinäkuusta 2022 lähtien näiden toimijoiden on järjestettävä toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys, jos yritys sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella. Jätteiden erilliskeräysvelvollisuuteen vaikuttavat biojätteen, muovipakkausjätteen, paperi- ja kartonkipakkausjätteen, lasipakkausjätteen sekä metallipakkausjätteen keskimääräiset viikkomäärät.

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä ja lajittelusta saa jätehuollon järjestävältä yritykseltä.