Suomeen perustetaan uusi paikkatiedon osaamiskeskus

Maanmittauslaitos yhdessä 27 partnerin ja 20 muun yhteistyökumppanin kanssa muodostavat Paikkatietoinnovaatiohubin (The Location Innovation Hub LIH). Sen tavoitteena on laajentaa paikkatiedon hyötykäyttöä palveluissa, liiketoiminnassa ja teknologiassa.

Toiminta Paikkatietoinnovaatiohubissa käynnistyy vuonna 2023. 

– Mukana on Suomen paikkatietoalan huipputekijät, mikä luo yrityksille ja julkiselle sektorille erinomaisen tilaisuuden kehittää uusia innovaatioita. Se tukee paikkatietopoliittisen selonteon mukaista tavoitetta kehittää Suomeen maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi, kertoo Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ylijohtaja Jarkko Koskinen. 

Koskisen mukaan Paikkatietoinnovaatiohubin verkosto on kansainvälinen, ja tästä verkostosta on etua digitaalisten kaksosten kehittämisessä sekä rahoituksen hakemisessa.

Paikkatietoon perustuvien innovaatioiden uskotaan tuovan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja moniin yhteiskunnan tarpeisiin. 

– Pitkän aikavälin visionamme on kehittää data-avaruuksia kuten digitaalisia kaksosia. Niiden avulla yritykset voivat kehittää uusia ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen lukuisiin haasteisiin. Lisäksi Paikkatietoinnovaatiohubin laaja verkosto tarjoaa ideaalin ympäristön uusien sovellusten testaamiseen, kertoo yli-insinööri Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksesta.