Punaisen Ristin Veripalvelulle uudet toimitilat Vantaan Vehkalaan

Hartela rakensi Vantaan Vehkalaan juna-aseman viereen Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun muuntojoustavat toimitilat. Kiinteistön omistaa Fastighets Ab Balder.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella vuoden 2019 alussa, ja varsinaiset rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2020. Veripalvelu muuttaa uusiin tiloihin kesän jälkeen.

Koko rakennuksen laajuus on 9000 bruttoneliömetriä. Rakennus sisältää vaativia laboratoriotiloja, joissa ilmankosteuden ja lämpötilan on pysyttävä tiloissa tarkasti määritellyissä rajoissa. 

– Rakentamisen aikaisissa valinnoissa painotettiin hyvää sisäilmaa ja olosuhteidenhallintaa tukevia ratkaisuja. Rakennus sisältää myös erityisesti luokitellun puhdastilan. Kohteessa panostettiin myös matalaan energiankulutukseen erilaisilla ratkaisuilla, kuten energiatehokkailla iv-koneilla, led-valaistuksella ja vettä säästävillä sähköhanoilla. Kohteen talotekniset ratkaisut ja erityisesti toimintavarmuus poikkeustilanteissa on ollut hankkeen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.

– Tilat palvelevat tarpeitamme mainiosti. Ne ovat modernit ja muuntojoustavat. Jos toiminnan tarpeet muuttuvat, tilat voidaan järjestää uudelleen. Sijainti on logistisesti erinomainen, valtaväylien varrella ja lähellä lentoasemaa. Kehäradan juna-asema on vieressä, joten julkisilla yhteyksillä pääsee melkein ovelle, kertoo Veripalvelun johtaja Pia Westman.

Uudisrakennuksen omistaa Fastighets Ab Balder, ja Veripalvelu on heidän vuokralaisensa.

– Uudet toimitilat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Veripalvelun kanssa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat Veripalvelun tärkeää tehtävää. Kumppanuus Hartelan kanssa on sujunut hyvin ja mahdollistanut jo toteutusvaiheessa suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden, Fastighets Ab Balderin toimitusjohtaja Erik Selin toteaa.

Veripalvelun tuotanto-, laboratorio-, varasto- ja hallintotoiminnot muuttavat Helsingin Kivihaasta Vantaan Vehkalaan syksyllä 2022. Verenluovutus ei muuta mukana, vaan jää vielä toistaiseksi Kivihakaan. Verenluovutustoiminnalle valmistellaan uusia tilaratkaisuja myöhemmin.

Vehkalan-kohteelle haetaan Silver-tason LEED-ympäristösertifikaattia.