Tampereen Kansi ja Areena voitti Tekla BIM Awards -kisan

SRV:n toteuttama Tampereen Kansi ja Areena -hanke voitti Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun. Hanke pääsee mukaan syksyllä järjestettävään kansainväliseen Tekla Global BIM Awards 2022 -kilpailuun.

Tampereen Kansi ja Areena on ainutlaatuinen kohde, joka valmistui haastavalle paikalle rautatien päälle keskelle kaupunkirakennetta. Hankkeessa oli toteutettu InfraBIM:n mukainen lähtötietomalli, joka sisälsi kaiken saatavissa olevan lähtötiedon alueesta.

–Turvallisuussuunnittelussa, työmaan hallinnassa, aikataulutuksessa sekä aluesuunnittelussa tietomalli on ollut korvaamaton. Sillä pystyttiin mahdollistamaan kannen rakentaminen ja raideliikenteen yhteensovittaminen koko projektin ajan, Tampereen Kansi ja infra -projektin päällikkö Jenni Ala-Mantila kertoo.

SRV:n mukaan projektissa haastavinta olivat hankkeen laajuus, useiden suunnittelualojen vaikeusasteet, projektiosapuolten määrä sekä vastuualueiden osittaiset limittymiset. Laaja yhdistelmämallin käyttö auttoi hallitsemaan haasteita, sillä hankkeessa käytettiin tietomallinnusta kattavasti kaikkia suunnittelualoja sekä useita tuoteosatoimittajia myöten. Myös sidosryhmätyö toimi laajasti mallien avulla, jonka lisäksi loppukäyttäjien kanssa tilojen toiminnallisuustarkastelut sekä tarpeiden tekniset määrittelyt käytiin läpi tietomalleja käyttäen. Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aikana tietomalleja hyödynnettiin muun muassa hankkeen aikataulun simuloinnissa (4D), tapahtumien poistumissimuloinneissa sekä logistiikassa.

Lue lisää Kansi ja Areena -hankkeesta.

 Ilman tietomallia projektin eteneminen olisi ollut mahdotonta haasteelliseen pandemia-aikaan näin monimuotoisessa ja uniikissa hybridihankkeessa. Mukana oli paljon eri toimijoita ja tulevien käyttäjien oli helpompi ymmärtää mallin kautta oma tila sekä tapahtumatekniikan yhteensovitus talotekniikan ja ripustusrakenteiden kanssa, Ala-Mantila toteaa. 

Tietomallit luovutettiin tilaajan käyttöön rakentamisen jälkeen. Nyt niitä käytetään muun muassa areenan tapahtumasuunnittelussa, kuten tapahtumien kulkureittien, lavan sijaintien, logistiikan ja kokonaisuuden suunnittelussa yhdessä tapahtumatuottajien kanssa.

Projektin päätoimijoita olivat SRV Rakennus Oy, Ramboll Finland Oy, ARCO Tampere (ent. Aihio Arkkitehdit Oy). Mallinnuksessa olivat mukana myös Festec Oy, Studio Daniel Liebeskind, HH Sports Base, Celsa Steel Service Oy, Kreate Oy, Franz Design Oy, Parma Oy, Ruukki Construction Oy, Jensen Hughes, Suomen Tekojää Oy, Haka PKS Oy ja Alupro Oy.