Kuva: Malachi Witt Pixabay

SKOL: Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä hyvä maine

T-Median Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:lle tekemän Luottamus&Maine-tutkimuksen tulosten mukaan suunnittelu- ja konsultointialan yritysten maine on hyvä päättäjien ja asiakkaiden keskuudessa. Tutkimukseen vastasi 51 henkilöä.

Kuva: Malachi Witt Pixabay

Tutkimusvastauksissa alan yritysten maineen keskiarvo on 3.68, kun edellisessä mittauksessa vuonna 2019 oli 3.52 asteikolla 1–5.

Tulosten mukaan suunnittelu- ja konsultointiala koetaan toimialana, joka toimii vastuullisesti, ottaa huomioon yhteiskunnan ja ympäristön toiminnassaan sekä kohtelee työntekijöitään hyvin ja tasapuolisesti.

Vastausten mukaan suunnittelualan yritykset ratkaisevat menestyksekkäästi asiakkaan ongelmia. Vastauksissa korostuivat SKOLin mukaan myös asiantuntijuus ja laatu.

– Vapaamuotoisissa vastauksista nousi selkeästi esille, että asiantuntijoidemme osaamista arvostetaan ja olemme tilaajalle tärkeä kumppani, SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio sanoo.

Tulosten perusteella alan tunnettuutta ja suunnitteluyritysten roolia voisi kuitenkin korostaa. 

– Alalla on erittäin merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjänä. Suunnittelijat tekevät konkreettisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää niin sosiaalisen vastuun kuin ympäristöön liittyviä kestävyystavoitteita. Yhteiskunnallista rooliamme tulisi vain tuoda vielä vahvemmin esille, Soimakallio toteaa.

Luottamus&Maine-tutkimuksessa tutkittiin alan mainetta viiden kohderyhmän keskuudessa, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 51 henkilöä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ja puhelinhaastatteluilla 4.4.–5.5.2022.