HSY
Kuva: HSY

HSY uudistaa Esplanadin vesihuollon 35,2 miljoonalla eurolla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa Esplanadin ja Etelärannan alueen runkovesijohdot ja -viemärit sekä rakentaa alueelle hulevesiviemäriverkoston. Työt alkavat vuonna 2024 tai 2025, ja valmista on vuonna 2030. HSY uudistaa Esplanadin vesihuollon 35,2 miljoonalla eurolla.
Kuva: HSY

HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 18.6.2021 hyväksyä Helsingin Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnitelman. Toteutus vaatii vielä yhtymäkokouksen hyväksynnän syksyllä.

HSY:n mukaan alueen vesihuolto on välttämätön saneerata. Verkosto on osin rakennettu jo 1870-luvulla sekä 1900-luvun alussa, ja putket ovat huonossa kunnossa. Alue on tuolle ajalle tyypilliseen tapaan sekaviemäröityä, mikä tarkoittaa, että sade- ja sulamisvedet eli hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin. Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateet ovat kuitenkin yleistyneet ja aiheuttavat viemäreiden ylivuotoja Itämereen. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja saada ylivuodot kuriin.

HSY rakentaa saneerauksen yhteydessä kokonaan uuden viemäriverkoston ja -tunnelin alueelle hulevesien eriyttämistä ja hallintaa varten. Eriyttäminen tasapainottaa myös Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa.

Hanke on HSY:n mukaan vaikea. Esplanadin ympäristössä liikkuu paljon ihmisiä ja autoja, alueella on paljon yritystoimintaa ja arvokiinteistöjä, eikä kaikkia maan olla olevia rakenteita ole kirjattu karttoihin. Alueella on merkitystä myös turismin näkökulmasta.

– Panostamme suunnitteluun. Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on jo nyt ollut erinomaista. Sovitamme teknisiä saneeraus- ja rakennustarpeitamme yhteen työmaan aiheuttamien haittojen minimoimiseksi. Esittelemme hankkeen myös muille kuntateknisille toimijoille, jotta alueen infra saataisiin kuntoon yhdellä kaivamisella, vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred kertoo.

Hanke on jaettu kahteen osakokonaisuuteen. Ensin toteutetaan uusi viemäritunneli Esplanadilta, aloittamisen ajankohdaksi on suunniteltu vuosi 2024 tai 2025. Vasta tunnelin rakentamisen jälkeen voidaan aloittaa maanpäälliset verkostojärjestelyt Esplanadien ja Etelärannan alueelle. Vesihuoltoverkoston kunnostamisen arvioidaan olevan valmis vuonna 2030.

Hankkeen kustannusarvio on 35,2 miljoonaa euroa.

– Toteutamme hankkeen vaiheittain ja samalla kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla. Vuosittaiset investointikustannukset ovat verrattavissa vesihuoltosaneerauksiin, joita on tehty muiden Helsingin isojen katusaneeraushankkeiden yhteydessä kuten Hämeentien uudistuksessa tai niin kutsutulla Kasin työmaalla Kalliossa ja Töölössä, vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen toteaa.