SRV peruskorjaa Lahden kaupungintalon allianssina

SRV ja Lahden Tilakeskus ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen sopimuksen Lahden kaupungintalon perusparantamisesta ja uudistamisesta.Allianssisopimuksen kokonaisarvo on noin 22,19 miljoonaa euroa, josta SRV:n osuus on noin 19,1 miljoonaa. Rakennustyöt käynnistetään kesäkuussa, korjaus on valmis keväällä 2023. 

Eliel Saarisen suunnittelema, vuonna 1912 valmistunut Lahden kaupungintalo kuuluu Lahden Mariankadun seremonia-akseliin, joka on merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloon ja listattu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Alkuperäisistä toiminnoista on jäljellä valtuustosali, joka on pysynyt samassa käytössä talon 107-vuotisen historian ajan.

Peruskorjauksen allianssin toteuttajana on SRV, ja suunnitteluosapuolen muodostaa kolmikko Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, Granlund Oy ja Ideastructura Oy. Viime vuoden keväällä käynnistyneen kehitysvaiheen aikana on suoritettu suurin osa hankkeen suunnittelutehtävistä sekä käynnistetty toteutuksen valmistelu. Toteutusvaiheeseen siirryttäessä varsinaiset rakennustyöt käynnistetään maanrakennustöillä sekä kevyillä purkutöillä.

– Lähdemme nyt innolla toteuttamaan Lahden kaupungintalon peruskorjausta. Uudistamme kiinteistön sen alkuperää kunnioittaen. Lahden kaupungintalo on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, SRV:n toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman kertoo.

Perusparannettavan rakennuksen laajuus on noin 5800 bruttoneliömetriä. Rakennuksessa on 4 kerrosta, joista alin pohjakerros on osittain maanpinnan alapuolella ja ylin sisustettu korkean vesikaton sisään ullakolle. Perusparannuksen tavoitteena on uudistaa talotekniikkaa sekä muokata tilat vastaamaan nykyisiä tilatarpeita sekä tilojen toiminnallisia vaatimuksia. 

Perusparannus toteutetaan rakennuksen eri aikakausien rakennushistoriaa vaalien ja suojelun tavoitteita noudattaen. Samalla parannetaan rakennuksen toimivuutta ja viihtyisyyttä, sekä saavutettavuutta, jotta rakennus olisi nykyistä aktiivisempi osa kaupunkilaisten arkea. Merkittävä osa hanketta on rakennuksen sisäpihan kattaminen, mikä mahdollistaa pihan monipuolisemman käytön ja rakennuksen tasa-arvoisemman saavutettavuuden.

– Hankkeen kehitysvaiheessa olemme tehneet paljon työtä hankkeen teknisen, rakennussuojelullisen ja toiminnallisen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Kaupungintalo on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, jonka käsitteleminen vaatii monialaista osaamista. Allianssin yhteistoiminnalliset menettelytavat ovat osoittautuneet hankkeen vaativuuteen sopivaksi. Suunnittelijoiden, toteuttajien ja tilaajan yhteistyöllä saavutamme hyvän lopputuloksen, toteaa Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkanen.