Sai Li (oik. yllä), Ville Myllylä (oik.alla) ja Harri Sipilä (vas. yllä) jakoivat 8000 euron palkinnon. FläktGroup Finland Oy:n toimitusjohtaja Rainer Knuts (vas. alla) oli tyytyväinen kisan vastaanottoon.

FläktGroupilla kisa hyvän sisäilman innovaatioille

FläktGroup Finland Oy järjesti Innovaatiokilpailun, jolla etsittiin ratkaisuja siihen, miten teknologiaa voidaan hyödyntää kehitettäessä uusia keinoja hyvän sisäilman turvaamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Voittaneet ehdotukset tekivät Sai Li, Ville Myllylä ja Harri Sipilä.

Sai Li (oik. yllä), Ville Myllylä (oik.alla) ja Harri Sipilä (vas. yllä) jakoivat 8000 euron palkinnon. FläktGroup Finland Oy:n toimitusjohtaja Rainer Knuts (vas. alla) oli tyytyväinen kisan vastaanottoon.

Kilpailun tuomaristossa olivat Aalto-yliopiston professori Risto Kosonen, Suomen LVI-liitto SuLVIn toiminnanjohtaja Samuli Könkö, RIL ry:n toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, AX-Suunnittelu Oy:n erityisasiantuntija, DI Urpo Koivula sekä FläktGroup Finland Oy:n toimitusjohtaja Rainer Knuts ja tuotekehitysjohtaja Jari Hokkanen.

Tuomaristo painotti arvioinnissaan esitetyn idean innovatiivisuuden lisäksi ratkaisun ekologisia vaikutuksia, energiatehokkuutta sekä konkreettisuutta ja toteutusmahdollisuutta.

Rainer Knuts on tyytyväinen ensimmäisen kerran järjestetyn Innovaatiokilpailun saamaan vastaanottoon. 

– Innovaatiokilpailu haastoi suunnittelijat ja alan opiskelijat miettimään sitä, miten tulevaisuus haastaa meidät. Ilmastonmuutoksen läsnäolo, ilmanlaadun heikentyminen, sisäilman säätötarpeet, energiansäästö sekä terveys- ja turvallisuusnäkökohdat ovat merkittäviä asioita, joihin ilmanvaihdolla voidaan vaikuttaa.

Tuomaristo jakoi 8000 euron palkintosumman kolmen ehdotuksen kesken. Sai Li (Helsingin yliopisto), Ville Myllylä (Aalto-yliopisto) ja Harri Sipilä saivat kukin 2 600 euroa. Lisäksi Juho Jormakka sai kunniamaininnan ja 200 euroa.

Sai Lin innovaation ideana on yhdistää ilmanlaatumittari ja väriä vaihtava led-lamppu. Lamppuun integroitu ilmanlaatumittari mittaa lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Lamppu vaihtaa väriä, mikäli jokin arvoista ylittää suositusten mukaisen rajan. 

Ville Myllylän Tuulimyllyttimen ideana on yhdistää ilmanvaihtokatos, imun tuottava tuulituuletin sekä säätöosia tuulimyllyttimeksi, joka mahdollistaa tuulen hyödyntämisen energianlähteenä. Tuuli pyörittää tuulituulettimia, jotka luovat imua. Sensorit säätävät ilmavirranhallintalaitteita oikeaan virtauksen saavuttamiseksi ja taajuusmuuttaja ohjaa puhallinta. 

Harri Sipilän innovaation ideana on mitata korkean rakennuksen ulkovaipan yli olevaa paine-eroa mittalaitteella, jossa paine-eron vaikutuksesta laitteen sisällä oleva kalvo taipuu ja mittaamalla taipuma voidaan arvioida paine-eron suuruutta. Paine-eroa käytetään edelleen huoneistokohtaisen ilmavirran säätämiseen.