Havainnekuva Albero-ehdotuksesta Elielinaukiolle ja Asema-aukiolle.

Albero ja Klyyga jatkoon Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailussa

Tuomaristo on valinnut Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailun ehdotuksista kaksi kilpailuehdotusta kilpailuohjelman mukaiseen toiseen vaiheeseen. Jatkoon menevät ehdotukset Albero ja Klyyga.

Havainnekuva Albero-ehdotuksesta Elielinaukiolle ja Asema-aukiolle.

Elielinaukion ja Asema-aukion asemakaavoitusta edeltävästä ideasuunnittelusta järjestettiin kutsumuotoinen arkkitehtuuri- ja konseptikilpailu, johon kutsuttiin viisi suunnitteluryhmää. Kutsuttujen joukossa oli suomalaisen huippuosaamisen lisäksi myös kansainvälisiä palkittuja toimijoita.

Kaupunkilaiset pääsivät kommentoimaan ehdotuksia. Kyselyyn saatiin tuhansia kommentteja, joita on otettu huomioon osana päätöksentekoa. Tuomaristo on arvioinut työt huhti-toukokuun aikana ja päättänyt etenemisestä toiseen vaiheeseen kahden kilpailuehdotuksen osalta, jotka ovat Albero ja Klyyga.

Kilpailuehdotusten arvioinnissa on painotettu suunnitelmaehdotusten kaupunkitilallista laatua, toiminnallisuutta ja toteutettavuutta. Sopeutuminen historiallisesta arvokkaaseen miljööseen, laadukkaan kävely-ympäristön edellytykset ja toiminnallisen sisällön elinvoimavaikutukset tutkittiin erityisen huolella.

Havainnekuva Klyyga-ehdotuksesta Elielinaukiolle ja Asema-aukiolle.

– Kilpailijat ovat tuottaneet viisi mielenkiintoista ja hyvin erilaista näkemystä ainutlaatuisen alueen suunnittelusta. Jatkoon etenee kaksi ehdotusta. Kaikki ehdotukset on laadittu ajatuksella ja korkealla ammattitaidolla, kertoo Elielinaukion kehitys Oy:n toimitusjohtaja Vesa Olkkola.

– Kuhunkin ehdotukseen on tehtävä tarkennuksia sekä arkkitehtuurin että laajuuden suhteen, jotta tasapaino toteutuskelpoisuuden, historia-arvojen ja laadukkaiden ulko- ja sisätilojen osalta saavutetaan, Olkkola sanoo. Ehdotusten jatkokehittäminen mahdollistetaan sekä ehdotuskohtaisilla ohjeistuksilla että laskemalla kilpailuohjelman volyymitavoitetta noin neljänneksellä. Näin tarjotaan lisää vapautta suunnittelulle.

Kilpailuohjelma mahdollisti rakentamista myös Asema-aukiolle. Kaikissa ehdotuksissa suunnittelijat näkivät sen kevyen rakentamisen, aukiotilan tai kaupunkivihreän alueena. Tavoitteellinen laajuus on näin ollen näyttäytynyt haastavana uudisrakentaminen kohdistuessa ainoastaan Elielinaukion alueelle.

Toisen vaiheen valmistelu käynnistyy välittömästi. Voittaja on tarkoitus julkistaa vuoden päätteeksi joulukuussa.

Kilpailun järjestäjänä toimii Elielinaukion kehitys Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Elielinaukion kehitys Oy:n muodostavat alueen kiinteistönomistajat Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion sekä kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Evata Partners. Kilpailun tuomaristossa on mukana kilpailun järjestäjien lisäksi asiantuntijajäsen Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK:sta sekä kansainvälinen ja kotimainen asiantuntijajäsen.

Kilpailua voi seurata verkkosivulla uusieliel.fi.