Osa määräyksistä koskee vain pientaloalueita, Simo Karisalo.

Helsinki suunnittelee lupakevennyksiä pieniin rakennushankkeisiin

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistaminen alkaa.  Tarkistuksen avulla on tarkoitus helpottaa muun muassa tapahtumien järjestämistä ja vapauttaa aiempaa useampia pienimuotoisia hankkeita luvan hakemisesta.

Osa määräyksistä koskee vain pientaloalueita, Simo Karisalo.

Pieni rakennushanke tarkoittaa esimerkiksi piharakennelmia. Lupakevennys voisi koskea myös julkisivun pieniä muutoksia kuten uusien ovien ja ikkunoiden rakentamista tai olemasa olevien ovien ja ikkunoiden sulkemista.

Tarkistuksen myötä halutaan myös edistää kasvillisuuden ja puuston säilyttämistä rakennushankkeissa sekä lisätä viherkattojen rakentamista ja hulevesien hallintaa. Myös puurakentamista ja purettavien rakennusten käyttökelpoisten rakennusosien kierrättämistä halutaan edistää.

Tarkistustyön aikana myös selvitetään, mitkä asemakaavoissa käytettävät vakiomääräykset voidaan siirtää rakennusjärjestykseen. Myös suunnittelutarvealueita koskeva määräys tarkistetaan vastaamaan nykyistä tarvetta. Suunnittelutarvealueella ei saa ryhtyä suunnittelemattomaan rakentamiseen, jotta rakentaminen ei haittaisi tulevaa yhdyskuntakehitystä.

Rakennusjärjestyksen tarkoitus on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamista sekä hyvää elinympäristöä. 

Rakennusjärjestysehdotus asetetaan alustavan aikataulun mukaan nähtäville ja lausunnoille kuluvan vuoden elokuussa. Tarkistettu rakennusjärjestysehdotus lähtee päätöksentekoon arviolta loppuvuodesta 2022.

Rakennusjärjestyksen tarkistuksesta vastaa työryhmä, jossa on jäseniä Helsingin rakennusvalvontapalveluista, ympäristöpalveluista ja asemakaavoituspalveluista sekä kaupunginkansliasta. Työryhmä järjestää kutsutyöpajoja, joissa kuullaan asiantuntijoita ja keskeisiä osallisia.