Hanna Kolehmainen. Kuva: COR Group

Hanna Kolehmainen on nimitetty Kotikatu 365 Oy:n toimitusjohtajaksi

Kotikatu365-asuin- ja palvelukortteleita rakennuttavan ja operoivan Kotikatu 365 Oy:n toimitusjohtajaksi on 2.5.2024 alkaen nimitetty DI, KTM Hanna Kolehmainen.

Hanna Kolehmainen. Kuva: COR Group

Hanna Kolehmaisella on vahva kokemus rakennusalalta hankekehityksen ja johtamisen parissa: mm. 15 vuoden ajan eri tehtävissä Skanskalla ja viimeksi 10 vuotta Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on vastannut vastuullisuudesta koko Hartela-konsernissa sekä toiminut erilaisten tuotekehityksen ja digitaalisten ratkaisujen parissa, mm. Fortumin ja Microsoftin ideakilpailun voittaneen, vesistödataan liittyvän BioDiver-idean kehittämisessä.

Kotikatu 365 Oy uudistaa kaupunkiasumista konseptillaan, jossa yhdistyvät laadukkaat asunnot, monipuoliset yhteistilat, henkilökohtainen palvelu ja digitaalinen palveluportaali.

– Kotikatu365 kehittää asumista asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja se on kiinnostava konsepti, koska siinä yhdistyvät fyysiset kiinteistöt, digitaalinen maailma sekä eri-ikäiset ihmiset yhteisönä. Yhteisöllisyys on kokemukseni mukaan erittäin suuri voimavara, joten on innostavaa päästä hyödyntämään sitä nykyaikaisella tavalla asumiseen liittyvässä liiketoiminnassa, Hanna Kolehmainen kertoo.

– Konsepti on erittäin mielenkiintoinen myös kaupunkikehityksen näkökulmasta, sillä korttelimittakaavan kaavoitus ja suunnittelu luovat kestävän kehityksen mukaista ja kustannustehokasta asuinrakentamista. Samalla se tuo uudenlaisen, hyvinvointia parantavan asumisvaihtoehdon asukkaille, mikä lisää kaupunkien veto- ja pitovoimaa. Toimivan kolmen sukupolven yhteisöllisyyden syntymiseen tarvitaan korttelitason ratkaisu, mistä on jo hyvää käytännön kokemusta toteutetuista Kotikatu365-kohteista. Säännöllisesti tehtyjen tutkimusten mukaan asukkaiden tyytyväisyys on erinomaisella tasolla ja he kokevat hyvinvointinsa parantuneen korttelin palveluiden ansiosta. Tavoitteena on laajentaa konseptia Oulun ja Kuopion lisäksi eri puolille Suomea. Odotan innolla, että pääsemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteuttamaan hankkeita myös muihin kaupunkeihin, Kolehmainen jatkaa.

Hanna Kolehmainen työskentelee siirtymävaiheen ajan yhteistyössä viime vuosina Kotikatu 365 Oy:tä luotsanneen Pekka Ronkaisen kanssa, joka toimii neuvonantajana toukokuun loppuun saakka.