Kuva: Alina Kuptsova, Pixabay

EU:lta yli 5 miljoonan tuki mineraalivillan kierrätyksen käynnistämiseen

Mineraalivillan kierrättämistä edistävä WOOL2LOOP-hanke on saanut 5,3 miljoonaa euroa EU-tukea. Kolmivuotinen hanke käynnistyy 1.6.2019.

WOOL2LOOP-hanketta koordinoi suomalainen Saint-Gobain Finland Oy. Hankkeen tieteellisenä koordinaattorina toimii Oulun yliopisto. Innovaation pohjana on Oulun yliopiston Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikön vuonna 2014 tekemä tieteellinen tutkimuslöydös, jossa mineraalivillajäte palautetaan uusiokäyttöön kemiallisella alkaliaktivoinnilla eli geopolymerisoinnilla.

Kuva: Alina Kuptsova, Pixabay

Näin mineraalivillasta saadaan sementtiä korvaavaa raaka-ainetta uusiin rakennusteollisuuden tuotteisiin. Lisäksi hankkeessa keskitytään purkuprosessiin, materiaalin lajitteluun, analysointiin ja prosessointiin. Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä rakentamisessa ja purkurakentamisessa. Tällä hetkellä mineraalivillajäte päätyy lähes täysin kaatopaikalle. Valmistamalla mineraalivillajätteestä geopolymerisoinnin avulla uusia rakennustuotteita voidaan korvata rakentamisessa käytettäviä neitseellisiä raaka-aineita ja pienentää merkittävästi rakennusmateriaalien tuotannon ja rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Hankkeessa on mukana yhteensä 15 yritystä ja tutkimuslaitosta sekä laajoja pilottikokeiluja eri puolilla Eurooppaa.

Saint-Gobainin lisäksi mukana ovat mm. kansainvälinen rakennusmateriaaleja valmistava CRH, pohjoismainen ympäristöpalveluyritys Delete sekä Saint-Gobain -konserniin kuuluva Saint-Gobain Ecophon. Muut hankekumppanit ovat Sloveniasta, Portugalista, Tanskasta, Belgiasta, Hollannista, Ranskasta ja Puolasta.

– Saint-Gobain on yksi maailman suurimmista mineraalivillavalmistajista, ja haluamme olla edelläkävijä myös globaalien ympäristöongelmien ratkaisemisessa sekä kestävässä vähähiilisessä rakentamisessa ja kiertotaloudessa. Nostamalla yhden tuotteen elinkaaren lopun jätteen uuden tuotteen raaka-aineeksi tuemme kiertotalouden teollisten symbioosien syntymistä ja ekoinnovointia myös omassa toiminnassamme ja vähennämme kaatopaikoille päätyvää rakennus- ja purkujätettä, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser sanoo.

– Haluamme, että tutkimuksestamme on hyötyä yhteiskunnalle. Tutkimusta ei tehdä vain tutkimisen vuoksi vaan hyödyksi koko maailmalle ja erilaisten toimijoiden käyttöön. Tässä hankkeessa tavoitteena on saada uusimmat tutkimustuloksemme käyttöön rakentamisessa jo lähitulevaisuudessa, Oulun yliopiston Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikön johtaja, professori Mirja Illikainen sanoo.