Kuva: Sanna Liimatainen

Ramboll ostaa liikennesuunnittelija Strafican

Strafica-kaupalla Ramboll haluaa vahvistaa asemaansa kestävän ja älykkään liikkumisen asiantuntijana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Kiihtyvä kaupungistuminen kasvattaa tarvetta liikkua sujuvasti, tehokkaasti ja kestävästi paikasta toiseen. Strafican asiantuntemuksen myötä Ramboll sanoo saavansa entistäkin paremmat valmiudet kehittää ihmisten tarpeisiin keskittyviä kokonaisvaltaisia kestävän liikkumisen ratkaisuja.

Kuva: Sanna Liimatainen

– Strafica on Suomen johtava strategisen liikennesuunnittelun ja liikennemallinnuksen osaaja. Tämä yritysosto sopii täydellisesti strategiaamme, ja se on looginen jatkumo singaporelaisen Vertixin ostolle viime vuonna. Strafica vahvistaa edelleen mahdollisuuksiamme edistää älykkään liikkumisen digitaalisia palveluja kansainvälisesti, sanoo Rambollin älykkään liikkumisen kansainvälisistä palveluista vastaava johtaja Jukka-Pekka Pitkänen.

Strafica on Helsingissä toimiva 21 henkilön asiantuntijayritys, jolla on kokemusta strategisen liikennesuunnittelun konsultoinnista korkean tason päätöksenteossa. Strafica vastaa muun muassa liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arvioinnista Valtioneuvoston kanslialle. Strafica on myös arvioinut Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun liikennejärjestelmävaikutusta ja tehnyt HSL:lle useita selvityksiä Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kaarimallin rajoista ja lippujen hinnoitteluperiaatteista. Strafica on toteuttanut myös kansainvälisiä toimeksiantoja pyöräliikenteen ennustemallien kehittämisessä Hollannissa.

– Rambollin myötä pääsemme mukaan entistä vahvemmin Suomen markkinoille. Lisäksi digitaaliset alustamme ja ohjelmistomme ovat skaalautuvia, mikä avaa mahdollisuuksia myös kansainvälisille markkinoille. Meitä yhdistää myös halumme kehittää kestävää ja turvallista liikkumista, kertoo Strafican toimitusjohtaja Markku Kivari.

Laajentamalla nyt hankittuja digitaalisia palveluja ja osaamista Ramboll perustaa digitaalisen liikkumisen yksikön, Digital Mobility Labin. Sen avulla kehitetään uusia palveluja ja tuotteita, kuten liikenteen kysynnän ja tarjonnan analysointia, virtuaalisen kaupunkiliikenteen reaaliaikaisia tietoja, data-analyysia ja visualisointia sekä Mobility as a Service -toteutettavuustutkimuksia.