Betonille tehtiin vähähiilisyysluokitus

Suomen Betoniyhdistys on kehittänyt betonia koskevan BY-Vähähiilisyysluokituksen ja siihen liittyvän hiilipäästölaskurin. 

Lue lisää betonin vähähiilisyydestä, professori Jouni Punkin haastattelu Projektiuutisten numerossa 2/2022.

BY-Vähähiilisyysluokituksen avulla rakennuskohteessa käytettävän betonin hiilipäästölle voidaan asettaa enimmäisarvo. Tällöin tilaajat tai suunnittelijat voivat valita kohteessa käytettäville betoneille haluamansa hiilipäästötason viittaamatta tuotenimiin tai valmistajiin.

– Luokitus mahdollistaa siten betonirakenteiden hiilidioksidipäästöjen hallitun alentamisen osana normaalia rakentamisen prosessia, kertoo betoniyhdistyksen toimitusjohtaja Mirva Vuori. Luokitustyö on tehty Betoniyhdistyksen kokoamassa työryhmässä, jossa on ollut laaja-alainen edustus alan eri toimijoita.

– Uusi betonin BY-vähähiilisyysluokitus on kansainvälisestikin tarkasteltuna uraauurtava ja edistyksellinen menettely, joka yksinkertaistaa vähähiilisten betonien käyttöönottoa merkittävästi, kertoo luokituksen valmisteluun merkittävällä panoksella osallistunut professori Jouni Punkki Aalto-yliopistosta.

BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyvän verifioidun vähähiilisyyslaskurin avulla betonin valmistajat voivat osoittaa valmisbetonin tai elementeissä käytettävien betonien päästöarvon ja -luokan. Laskuri tulostaa todistuksen käytettävän betonin hiilipäästöstä ja sen vähähiilisyysluokasta.

Vähähiilisyysluokitustaulukko, lähde Betoniteollisuus

Vähähiilisten betonien valmistaminen edellyttää kolmannen osapuolen varmennusta. Tuotannon laadunvarmistuksen varmentaa Inspecta Sertifiointi Oy. 

– Kolmannen osapuolen varmennuksen johdosta vähähiilistä betonia hankkiva voi luottaa siihen, että toimitetun betonin päästö on enintään valitun päästöluokan mukainen, kertoo Inspecta Sertifiointi Oy:n tuoteryhmäjohtaja Katriina Tallbacka.

BY-Vähähiilisyysluokituksessa on viisi vähähiilisyyden tasoa alkaen REF-tasosta, joka edustaa kunkin betonityypin keskimääräistä päästötasoa Suomessa. Varsinaisia vähähiilisyysluokkia on neljä ulottuen 15 %:n vähennysaskelin tasolle, joka on 40 % REF-tason päästöstä.

Luokitusta voidaan soveltaa alkuvaiheessa yhteensä 16:lle eri betonityypille. Näistä kuusi on tavanomaisia eri lujuusluokkien rakennebetoneita, neljä tavanomaiseen ulkokäyttöön tarkoitettuja lisähuokostettuja betoneita ja kuusi infrarakentamisessa käytettäviä pakkassuolakestäviä eli niin sanottuja P-lukubetoneita.

BY-Vähähiilisyysluokitus on kaikille toimijoille avoin ja maksuton järjestelmä. Lähinnä betoninvalmistajille tarkoitetun BY-Vähähiilisyyslaskurin käyttö perustuu sopimukseen Betoniyhdistyksen kanssa ja on maksullista laskurin käyttäjille. Betonin valmistaja voi tulostaa laskelmistaan raportteja omille asiakkailleen.