Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B&M

Arkkitehtuuri­toimisto B&M:n, Peabin, SATOn ja TA:n konsortiolle kolmas palkinto Leppävaaran keskustan arkkitehtuuri­kilpailussa

Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B&M

Arkkitehtuuritoimisto B&M:n, Peabin, SATOn ja TA:n konsortion työ ”Taikavarpu” sai Espoon kaupungin järjestämässä kansain­välisessä arkkitehtuuri­kilpailussa kolmannen palkinnon. Suunnittelu­ryhmään kuuluivat lisäksi Loci maisema-arkkitehdit, Finnmap Infra sekä Sitowise.  

Arkkitehtuurikilpailussa tehtävänä oli suunnitella Espoon Leppävaaraan asuin-, liike- ja toimisto­tilaa sekä radan yhdistävä kansi alueen eri osien yhdistämiseksi. Kilpailu järjestettiin kaksivaiheisena.  

”Taikavarpu” yhdistää Leppävaaran nykyisin toisistaan erillään olevat puoliskot toisiinsa konseptilla, jossa tori­maiset kulku­yhteydet ja keskusta­toiminnot nivoutuvat selkeäksi ja visuaalisesti houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelman teemoja ovat elävä ja ilmeikäs, kestävä ja joustava sekä vihreä ja käveltävä. 

Kortteleihin perustuva rakenne on kestävä, vehreä ja kävely­kaupungin peri­aatteisiin tukeutuva. Keskusta hahmottuu korkean rakentamisen alueena. Suunnitelma perustuu vaiheittain rakennettavaan konseptiin. Nykyiseen katu­verkkoon sovitetut korttelit ja toiminnot mahdollistavat joustavan ja varman rakentamistavan. 

Palkitussa ehdotuksessa tavoitteena on mahdollisimman matala ilmasto­kuormitus sekä teknis­taloudellinen ratkaisu, joka perustuu kaupungin infran säilyttämiseen mahdollisimman laajasti.  

– Suunnitelma kasvaa nykyisestä kaupunki­rakenteesta ja jalostaa sen positiivisia ominaisuuksia. Olemassa olevan kaupunki­rakenteen kehittäminen joustavalla konseptilla aikaansaa houkuttelevaa kestävää elin­ympäristöä, kertoo arkkitehti Tuomas Seppänen Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:stä. 

– Olen erittäin ilahtunut ehdotuksemme pääsystä kolmen parhaan joukkoon. Haluankin kiittää koko työ­ryhmää, jonka jokaisella jäsenellä oli merkittävä rooli ansiokkaassa työssä, sanoo liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg Peabilta.