Havainnekuvs: Raami Arkkitehdit

Pyörön päiväkodin rakentaminen käynnistyy

Pyörön päiväkoti toteutetaan yhteis­toiminnallisena KVR-urakkana. Pyörön uuden päivä­kodin rakentajaksi on valittu Lujatalo Oy. Kyseessä on laajuudeltaan 10-ryhmäinen päiväkoti, jonka pinta-ala on noin 2800 neliömetriä. Hankinnan kokonais­budjetti on noin 10 miljoonaa euroa.

Havainnekuvs: Raami Arkkitehdit

Yhteistoiminnallisen mallin ideana on parantaa yhteis­työtä ja laatua sekä osallistaa rakennuksen tulevat käyttäjät aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Lujatalo vastaa rakennus­hankkeen suunnittelusta, lupien hakemisesta ja rakentamisesta. Suunnitelmia on kehitetty yhteis­työssä Kuopion Tilapalveluiden ja päivä­kodin käyttäjien kanssa erillisessä kehitys­vaiheessa ennen lopullisen urakka­sopimuksen laatimista.

– Pyörön päiväkoti tulee korvaamaan käytöstä poistuvia ja purettavia tiloja. Yhteis­toiminnallisuus korostuu tällaisessa hanke­mallissa, jossa kaikki osa­puolet pääsevät osallistumaan loppu­tuloksen suunnitteluun. Yhteis­toiminta hankkeen osalta on onnistunut loistavasti niin urakoitsijan kuin päivä­kodin väen kanssa. Olen erittäin tyytyväinen, että saamme Kuopioon uuden nyky­aikaisen päivä­kodin, sanoo Kuopion Tilapalvelujen hankejohtaja Niko Nousiainen.

Lujatalon aluejohtaja Matti Pätynen on tyytyväinen yhteis­toiminnallisen hankkeen onnistuneesta kehitys­vaiheesta sekä toteutus­vaiheeseen siirtymisestä.

– Kehitysvaiheessa kaikkien osapuolten sitoutuminen on ollut vahvaa ja ideointi rikasta. Kaikkia on kuultu ja kuunneltu hankkeen parhaaksi. Tuleva päivä­koti tulee täyttämään niin lasten kuin aikuistenkin toiveet. Yhteis­toiminta tulee tällä kokoon­panolla jatkumaan vahvana myös koko rakentamisen ajan, kuten myös sen jälkeen, Pätynen sanoo.

– Hanke luo työ­mahdollisuuksia alueelle työllistäen keski­määrin 20–30 Lujatalon työmaa-ammattilaisen lisäksi laajasti alihankinta­ketjuun kuuluvia tahoja, Pätynen iloitsee.

Rakentaminen on käynnistynyt huhtikuussa 2024 ja sen on suunniteltu valmistuvan kesäkuun 2025 loppuun mennessä.