Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Ivalon kasarmialueelle valmistui viranomais­kiinteistö poliisin ja rajavartioston käyttöön

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on rakennuttanut noin 2 900 bruttoneliöisen uudis­rakennuksen Ivalon kasarmi­alueelle Rajankankaalle. Rakennus­hankkeessa toteutettiin toimitila­konseptien mukainen viranomais­kiinteistö Lapin poliisi­laitoksen Ivalon poliisiaseman ja Lapin rajavartioston Ivalon rajavartio­aseman käyttöön. Toiminta tiloissa alkaa kevään 2024 aikana.

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Poliisiaseman tiloihin sijoittuu asiakaspalvelu­tilat, poliisin operatiivisen toiminnan tilat auto­talleineen, toimisto- ja sosiaali­tiloja sekä tilat vapautensa menettäneille. Tila­ratkaisu perustuu poliisitalo­konseptiin. Rajavartio­aseman tiloihin sijoittuu toimisto-, sosiaali- ja varasto­tilat. Kohteen yhteiset tilat luovat synergia­etuja ja tiivistävät entisestään toimijoiden välistä yhteis­työtä. Ivalon rajavartio­asema aloitti toiminnan huhtikuun alussa, ja Ivalon poliisi­asema muuttaa tiloihin toukokuussa.

– Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kuunneltiin tilan käyttäjien tarpeita ja hyödynnettiin käyttäjien toimitila­konsepteja. Toimitilat ovat nyky­aikaisia ja viihtyisiä työ­ympäristöjä, joissa on hyvät edellytykset hoitaa käyttäjien nyky­vaatimusten mukaisia työ­tehtäviä, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo.

Uudet työtilat tarjoavat valtion toimitila­strategian mukaiset, käyttäjien tarpeita vastaavat, turvalliset ja terveelliset tila­ratkaisut. Nyky­aikaiset työ­tilat ja yhteis­käyttö parantavat tilan­käytön tehokkuutta, mikä pienentää valtion hiili­jalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannus­säästöjä. Poliisin ja Rajan toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan vähentää logistisia siirtymiä ja tehostaa käyttäjien toimintaa.

Hankkeessa on saavutettu 27 % pienempi hiili­jalanjälki tavanomaiseen tasoon nähden. Hankkeen suunnittelun ohjauksessa käytettiin Rakennustiedon ympäristö­luokituksen työ­kalua, joka on Suomen oloihin kehitetty ympäristö­sertifiointi­järjestelmä. Se auttaa rakennus­hankkeiden tilaajia toteuttamaan ja ohjaamaan ympäristö­tietoista rakentamista.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 17,4 miljoonaa euroa. Poliisin kustannusten osuus investoinnista on 10,2 miljoonaa euroa ja raja­vartioston 7,2 miljoonaa euroa. Rakennus­hankkeen pää­urakoitsijana toimi RovaLappi Rakennus Oy. Pääsuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy.