Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy:lle uusi toimitusjohtaja

Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen DI, KTM, eMBA Rikumatti Levomäen. Levomäki aloittaa 25.6.2018 yhtiön toimitusjohtajana ja osakkaana, vastaten yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ja pääomistaja Jethro Rostedt jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja vastaa yhtiön kehittämisestä nykyistä laajemmaksi ja kattavammaksi palveluntarjoajaksi.

Vuonna 1964 perustettu Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy on sydän yksityiselle aninkainen.fi kiinteistönvälitysketjulle, joka on yksi alan suurimmista toimijoista. aninkainen.fi toimii valtakunnallisesti asuntojen, kiinteistöjen sekä toimitilojen välittäjinä. Ketju palvelee kuluttaja-, yritys- sekä sijoittaja-asiakkaita yli 50 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla.

Yhtiön kasvun mukana tulee uusia haasteita yhtiön toiminnalle ja kehittämiselle.

– Levomäen laaja kokemus organisaatioiden johtamisesta ja henkilöstön kehittämisestä antaa hyvän pohjan yhtiömme jatkokehitykselle. Samalla voin itse painottua enemmän uusien avausten visiointiin ja toteuttamiseen, toteaa Rostedt.

Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy tulee jatkamaan näkyvässä roolissa suomalaisessa kiinteistövälityskentässä. Yhtiön on tarkoitus laajentua vielä isoimmilla markkina-alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla. Yhtiö on jo nyt yksi Suomen suurimmista kiinteistönvälitys-ketjuista.

Yhtiön johtamisessa ja kehittämisessä on löydetty hyvä kombinaatio olemassa olevan ja uuden osaamisen hyödyntämisessä.

– Olemme tunteneet Rostedtin kanssa yli 30 vuotta, mikä antaa vahvan pohjan tehdä asioita yhdessä. Siinä ajassa oppii tuntemaan toisen, hänen toimintatapansa ja toiveensa. Tällä taustalla ymmärrän jo usein Jethron vitsitkin, kertoo Levomäki.