Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Ympäristöministeriö jakaa vielä 12 miljoonaa euroa vihreän siirtymän hankkeille

Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat voivat hakea Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta tukea vihreää siirtymää edistäville tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille. Jaettavaa on 12 miljoonaa euroa.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Vientiin tähtääville hankkeille tarkoitettu Business Finlandin viimeinen hankehaku on jo käynnissä, ja se päättyy 14.4.2023. Haettavana on reilut 10 miljoonaa euroa.

Vain Suomessa toimiville yrityksille, kunnille ja järjestöille tarkoitettu ympäristöministeriön viimeinen hankehaku on auki 6.2.-3.3.2023. Haettavana on enintään 1,5 miljoonaa euroa. Kirailmasto.fi-sivuilta saa lisää hakutietoa.

– Kiinteistö- ja rakentamisala on ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja luontokadon pysäyttämisessä ratkaisijan paikalla. On erinomaista,
että alan toimijat ovat tarttuneet kehittämiseen ja näkevät sen mahdollisuudet myös liiketoiminnan kannalta, sanoo projektikoordinaattori Maija Stenvall ympäristöministeriöstä.

Rahoitetuissa hankkeissa luodaan ratkaisuja muun muassa vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin ja materiaalien uusiokäyttöön, elinkaarilaskentaan ja rakennusten energiatehokkuuteen. 

– Avainasia on hankkeiden tulosten kansainvälinen skaalattavuus. Kun hyviksi todetut mallit saadaan monistettua, liiketoiminta kasvaa ja päästövähennykset kertautuvat. Samalla luodaan ratkaisuja, joille on kasvava tarve myös kansainvälisillä markkinoilla, sanoo Account Lead Virpi Mikkonen Business Finlandilta.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman 6 aikaisemmalla hakukierroksella on rahoitettu yhteensä jo lähes 70:tä hanketta. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymis- ja palautumistukivälineestä.