Kuva: SRV /AS LL TK Arkkitehdit Oy

Lappeenrannan Sammontalon rakentaminen alkaa tänä keväänä

SRV ja Lappeenrannan kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sammonlahden monitoimitalon eli Sammontalon uudisrakennuksen toteuttamisesta. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, ja SRV:n sopimuksen arvo on noin 41,6 miljoonaa euroa. Rakentaminen käynnistyy keväällä 2023. 

Kuva: SRV /AS LL TK Arkkitehdit Oy

Pääosin puurakenteiseen Sammontaloon tulee tilat perusopetuksen vuosiluokille 1–9 , varhaiskasvatukselle ja esi- sekä valmistavalle opetukselle, kirjastolle, nuorisotoimelle, oppilashuollolle ja liikuntapalveluille. Monitoimitalo valmistuu vuoden 2025 aikana.Kaksikerroksisessa rakennuksessa on 12 000 bruttoneliötä.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella marraskuussa 2021. Alun perin toteutusvaiheen arvioitiin alkavan touko–kesäkuussa 2022, mutta suhdannetilanteen ja suunnitelmamuutostarpeiden takia kehitysvaihetta pidennettiin.

– SRV:llä on vahvaa puurakentamisen osaamista, jonka tuomme ilolla mukaan myös Sammontalon hankkeeseen, kertoo SRV:llä hankkeesta vastaava projektijohtaja Harri Martin.

– Kyseessä on ensimmäinen Lappeenrannan kaupungille projektinjohtourakkamallilla tehtävä hanke, ja toistaiseksi urakkamuoto on toiminut hyvin. Alkuperäistä pidempi kehitysvaihe mahdollisti joustavasti suunnitelmien muuttamisen yleisen hintatason noustua vuoden 2022 aikana. Olemme tyytyväisiä, että pystymme toteuttamaan rakennuksen alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti ilman, että laadusta on tarvinnut tinkiä, Lappeenrannan Toimitilat Oy:n rakennuttajapäällikkö Pekka Talonpoika sanoo.

Sammontalo toteutetaan A-energialuokkaan ja pääosin puurakenteisena, ja hankkeessa otetaan huomioon koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt. Jäähdytys tuotetaan ilmavesilämpöpumpulla. Aurinkovoimala on mitoitettu 100 piikkikilowatin aurinkosähkön tuottoon. 

Tontille on tulossa hulevesien viivytyspaikka, jonka ympärillä olevalle niittynurmialueelle istutetaan erilaista kasvistoa ja puustoa. Tontilla sijaitsee jo valmiiksi puulajipuisto ja säilytettävä luonnontilainen alue.