Kuva: Lehto Group/Kai Ruuhonen

Yksityistä rahoitusta tarjolla Jyväskylän Hippos-hankkeeseen

Kuva: Lehto Group/Kai Ruuhonen

– Nyt näyttää siltä, että tiivistetylle Hippos-hankkeelle on löytymässä yksityinen rahoittajataho. Yksityiskohdista käydään vielä neuvotteluja ja muutettujen suunnitelmien eteenpäin vieminen edellyttää Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöstä. Joka tapauksessa tämä on merkittävä askel eteenpäin Hippoksen toteutuksessa, toteaa kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Kaupungin mukaan hankkeen myötä Jyväskylään luodaan Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja tutkimuksen keskittymä. Hippoksen uskotaan lisäävän kaupungin vetovoimaa, luovan uutta yrittäjyyttä sekä tarjoavan asukkaille ainutlaatuiset puitteet harrastamiseen.

Vuoden 2020 aikana sijoittajaneuvotteluissa saadun palautteen pohjalta Hippoksen suunnitelmia on muutettu. Muokatun suunnitelman kustannus on noin 25 % alkuperäistä suunnitelmaa pienempi. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 150 miljoonaa euroa ja rakennusten laajuus noin 100 000 bruttoneliötä. Hanke sisältää peruskorjatun ja laajennetun jääareenan, liikuntakeskuksen ja voimistelutilat, harjoitusjäähallit sekä osaamiskeskuksen, johon sijoittuvat palvelut sekä oppilaitos- ja tutkimustilat.

Alkuperäinen hanke oli kokonaiskustannuksiltaan noin 200 miljoonaa euroa ja laajuudeltaan 160 000 bruttoneliötä sisältäen monitoimiareenan, jalkapallostadionin, liikuntakeskuksen, erillisen voimistelutalon ja areenakeskuksen.

– Tällaiset rahoituskumppanuudet ovat kaupungille tässä taloudellisessa tilanteessa erittäin tärkeitä. Muutettujen suunnitelmien myötä kaupungin panostus hankkeeseen pienenee samassa suhteessa tilojen kanssa. Tilojen pienenemisestä huolimatta Hippokselle rakentuvat ainutlaatuiset sekä tilat kaupunkilaisten liikuntaan että huippu-urheilun valmennukseen ja tutkimukseen, Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin kertoo.

Hippoksen kokonaisrahoitus koostuisi Sepos Oy:n 43 miljoonan sijoituksesta sekä Lehto Group Oyj:n ja Jyväskylän kaupungin pääomaosuuksista. Loput hankkeen rahoituksesta muodostuu Hippoksen kommandiittiyhtiön laina- ja rahoitusjärjestelyistä. Lehto Group Oyj toimii edelleen myös hankkeen rakentajana.

Sepos Oy on vuonna 2014 perustettu yhtiö, jonka toimialana on kiinteistökehitys ja sijoittaminen aktiivisen elämäntavan arvoketjussa toimiviin yrityksiin. Taaleri on finassiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5500.

– Hippoksen hanke yhdistää Suomen liikunta-alan tutkimuksen, koulutuksen ja valmennuksen toimijat saman katon alle, muodostaen elintärkeän kokonaisuuden Suomen huippu-urheilun kehittämiseen, sekä samalla erinomaiset tilat paikalliseen seura- ja harrastustoimintaan. Kokonaisuus on ainutlaatuinen ja vakiintuneiden toimijoiden pitkäaikaisen sitoutumisen myötä siitä rakentuu sijoittajia kiinnostava hanke, kertoo Sepos Oy:n johtaja Jouni Alho.

Hippoksen muutettu hankekokonaisuus tuodaan kaupunginvaltuuston päätöksentekoon loppuvuoden aikana.  Taustalla muutetun hankkeen rakennussuunnittelua viedään jo eteenpäin. Liikuntakeskuksen tarkempi suunnittelu käynnistetään yhdessä liikuntaseurojen kanssa.

Aikatauluarvio on, että toteutukseen ja rahoitukseen tarvittavat neuvottelut ja sopimukset sekä eri osapuolten päätökset saadaan neuvoteltua kuntoon kevääseen 2021 mennessä. Näin rakentaminen voidaan aloittaa syksyllä 2021. Rakentamisen on arvioitu kestävän 2,5–3 vuotta.