Matinkylän uusi lukio maksaa 41 miljoonaa euroa

Kehitysvaiheen aikana haetaan yhteisesti osapuolten kanssa lopulliset toteutusratkaisut, jotka palvelevat parhaiten hankkeelle asetettavia tavoitteita. Kauppakeskus Ison Omenan länsipuolelle toteutettavaan uudisrakennukseen tulee tilat noin 900 lukio-opiskelijalle. Viisikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on 11 305 bruttoneliömetriä. Rakennus sisältää oppimisympäristöjen lisäksi liikuntahallin. Hankkeen toteuttaminen alkaa keväällä 2021, ja Matinkylän uusi lukio valmistuu arviolta toukokuussa 2023.

”Matinkylä on vahvasti kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, ja lähdemme innolla mukaan toteuttamaan aluetta palvelevaa uutta koulurakennusta. On hienoa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä”, toteaa SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Antti Raunemaa.

Koulun arkkitehtisuunnitelmista vastaa Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit ehdotuksellaan Lyhty. Rakennuksen lasijulkisivujen ansiosta sisätilat ovat valoisia, ja rakennus aukeaa ympäristöönsä. Matinkylän lukioon tulee luokkatilojen lisäksi avoimempia oppimisympäristöjä. Vastaavia on aiemmin tehty lähinnä peruskoulurakennuksissa eikä lukioissa. Koulun tilat suunnitellaan ja mitoitetaan monenlaiseen toimintaan sopiviksi ja tiloja voidaan yhdistää isompien opetusryhmien käyttöön.