Kulosaaressa sijaitsevassa Hekan kohteessa Tupavuori 4 alkaa ensi vuonna peruskorjaus, jonka yhteydessä kohteelle tehdään Elena-rahoituksella monitavoiteoptimointi. Kuva: Heka.

Hekalle Euroopan komission rahoitusta energiatehokkuuden parantamiseen

Kulosaaressa sijaitsevassa Hekan kohteessa Tupavuori 4 alkaa ensi vuonna peruskorjaus, jonka yhteydessä kohteelle tehdään Elena-rahoituksella monitavoiteoptimointi. Kuva: Heka.

ELENA-rahoituksella teetetään monitavoiteoptimointi Hekan jokaiselle laajalle asuinrakennusten peruskorjauskohteelle hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Hankkeen aikana tehdään yksilölliset laskelmat lähes 170 rakennukselle.

Hankkeessa hyödynnettävä monitavoiteoptimointi on tehokas ja luotettava työkalu rakennushankkeen kustannus- ja energiatehokkuusvaihtoehtojen vertailuun ja suunnittelun ohjaukseen. Rakennusten energiankulutus muodostuu lukuisten muuttujien yhteisvaikutuksena, ja mahdollisia yhdistelmiä on jopa tuhansia. Tavanomaisilla menetelmillä energiatehokkaimman yhdistelmän löytäminen on työlästä. Monitavoiteoptimointi mahdollistaa suuren vaihtoehtoisten yhdistelmien määrän nopean vertailun ja analysoinnin. Näiden joukosta valitaan paras kokonaisratkaisu kullekin korjattavalle rakennukselle.

Monitavoiteoptimoinnin avulla voidaan merkittävästi parantaa asuinrakennusten energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. Hankkeessa kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää myös yksityisen sektorin energiatehokkaassa korjausrakentamisessa kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen edistämiseksi.

Hankkeessa teetettävien laskelmien avulla voidaan selvittää laajempien energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointien kokonaistaloudellinen kannattavuus ja löytää optimaalinen tapa Hekan koko 50 000 asunnon kiinteistökannan korjaamiseen.

ELENA (European Local Energy Assistance) -rahoituksella tuetaan paikallistoimijoiden omien, ilmastonmuutosta torjuvien investointiohjelmien valmistelua ja taustatutkimusta. Itse investointeja ei kuitenkaan rahoiteta. Keskeisimmät investointiohjelmat, joita ELENA tukee, keskittyvät kaupunkien ja alueiden energiatehokkuuteen rakennuksissa ja julkisessa liikenteessä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Hankehakemus tehtiin tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin elinkeino-osaston, kaupunkiympäristön toimialan, SYKEn ja GaiaConsultig Oy:n kanssa.